Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:10_januari_2018_reactie_fietsersbond_op_beleidskader_verkeersnetten_en_beleidskade_puccinimethode

Reactie op beleidskader verkeersnetten en beleidskade Puccinimethode

In onze inspraak pleitten we voor meer ambitie voor snelheid op het Plusnet en het Hoofdnet Fiets. Het concept beleidskader stelde namelijk geen enkele streefwaarde voor het Hoofdnet Fiets, en weinig ambitieuze waarden van 16 resp. 18km/uur op Plusnet Fiets binnen resp. buiten de ring A10. Deze aanbeveling van ons is niet overgenomen. Sterker nog, de magere ambitie voor het Plusnet Fiets wordt zelfs naar beneden bijgesteld! Naar 15,1 resp 16km/uur, de snelheden die de fietstelweek gemeten hebben. Terwijl de streefsnelheden voor de plus- en hoofdnetten auto en OV veel hoger zijn. Wil Amsterdam dat het op het Plusnet Fiets niet beter mag worden dan het nu is? En dat het, door het verdwijnen van een streefwaarde, op het Hoofdnet Fiets slechter wordt? Lees de complete inspraakreactie hier

In de vergaderinge horen we dat de raadsCie net als wij een ambitieuzere fietskwaliteit wil. We zullen benaderen raadsleden over een concrete motie over max. gemiddelde wachttijd.

Puccini: wethouder zegt toe dat fietsroutes in principe in asfalt worden uitgevoerd.

Kortom een aardig resultaat

nieuws/10_januari_2018_reactie_fietsersbond_op_beleidskader_verkeersnetten_en_beleidskade_puccinimethode.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)