Reactie op beleidskader verkeersnetten en beleidskade Puccinimethode

De Fietsersbond verzet zich tegen dit ontwerp van de rotonde Sloterweg / Anderlechtlaan. Daar is een 2-baans rotonde met fietsers uit de voorrang voorzien om de geplande HOV Westtangent snelle doorstroming te geven. De snelle buslijn door de woonwijk leidt tot onveiligheid voor langzaam verkeer en extra sluipverkeer. Wat ons betreft moet de bus ofwel op dit tracé afzien van de hoge snelheid, of een andere route kiezen. Het Hoofdnet Auto over de Johan Huizingalaan en de Oude Haagseweg zijn de geëigende routes voor een snelle bus, niet de wijkontsluitingsweg Anderlechtlaan of het Hoofdnet Fiets: de Sloterweg. Wees verstandig en handhaaf een enkelbaans rotonde, met voorrang voor fietsers! Lees de complete inspraakreactie hier

In de vergadering helaas geen handen op elkaar tegen 2strooks rotonde

scooteroverlast-logo.jpg

Last van gladheid, scheef liggende tegels, hobbelende boomwortels of hinderlijke paaltjes?
Meld uw klacht, liefst met foto: hier.
De Fietsersbond stuurt uw klacht automatisch door naar de gemeente met het verzoek er snel iets aan te doen!


VRAGEN over wegopbrekingen, verkeerslichten en dergelijke in Amsterdam: klik hier

© 2019 Fietsersbond Amsterdam  - DokuWiki website gerealiseerd door Ilon   -  Inloggen