Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:13_februari_2019_ongewenste_bromfietspaden

Aan de Gemeente Amsterdam

13 februari 2019

INVENTARISATIE FIETSERSBOND VAN ONGEWENSTE BROMFIETSPADEN DIE OMGEZET MOETEN WORDEN NAAR FIETSPADEN

De bromfietspaden zijn ten onrechte buiten het verkeersbesluit gehouden De bromfietspaden zijn bij voorbaat buiten het besluit gehouden, terwijl daar de hinder voor fietsers nog groter is, omdat ze daar te maken hebben met zowel snorfietsen als bromfietsen. Veel van die bromfietspaden zijn veel te smal. De verkeersveiligheid is hier nadrukkelijk in het geding. Bijvoorbeeld het drukke bromfietspad oost-west langs de Sarphatistraat tussen Hoogte Kadijk en Alexanderplein is nog geen 1.80 m breed. Er is daar voor brom- en snorfietsen een alternatief via de Mauritskade. In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 staat op blz. 33: “In 2014 zijn alle bromfietspaden in de gemeente in kaart gebracht. Waar mogelijk worden bromfietsers naar de rijbaan verplaatst, door van bromfietspaden fietspaden te maken.” Als uitzondering worden alleen wegen genoemd waar 70 km/u gereden wordt. De gemeente moet deze toezegging waar maken. Bromfietspaden moeten gewijzigd worden in fietspaden waar snorfietsen niet worden toegelaten, zodat zowel snorfietsen als bromfietsen naar de rijbaan gaan.

Doorgangen over/onder de A10 met een recreatieve functie moeten vrij van brom- en snorfietsen blijven De doorgangen onder/over de A10 zijn bijna allemaal bromfietspaden. Bij de opritten naar de A10 is dit enigszins begrijpelijk. Maar bij recreatieve routes is dat onbevredigend. Daar zou een regime van recreatief fietspad ingesteld kunnen worden. Voorbeelden zijn de routes langs beide zijden van de Erasmusgracht in west en de Radioweg in Oost.

Het huidige maatregelenpakket moet gezien worden als een eerste fase. De volgende fasen zijn de aanpak van de bromfietspaden binnen de ring en de aanpak van (brom)fietspaden buiten de ring, want ook daar is de overlast groot. Het SNOR-project kan dus niet op 31-12-2019 worden beëindigd.\\

Lijst per stadsdeel van fietspaden waar brom- en snorfietsen ten onrechte op het fietspad blijven

Centrum:
1. Doorstroomwegen waar volgens het verkeersbesluit snorfietsen op het fietspad blijven en de bromfietsen die nu op de rijbaan rijden naar het fietspad moeten Prins Hendrikkade. Hier is ruimte genoeg na de knip en het verdwijnen van de meeste buslijnen na opening van de Noord-Zuidlijn. Kattenburgerstraat. Deze weg is heel breed, zodat er ruimte genoeg is voor de brom- en snorfietsen. Bromfietsen rijden nu zonder problemen op de rijbaan, maar na 8 april moeten ze naar het fietspad, Kattenburgergracht. Al bij de Oosterkerk worden brom- en snorfietsen naar het nieuwe tweerichtingfietspad geleid, dat daarvoor niet breed genoeg is. Dit wordt gedaan omdat de brom- en snorfietsen op Kattenburgerstraat en Prins Hendrikkade op het fietspad moeten blijven.

2. Eerste Marnixplantsoen Tweerichting bromfietspad te smal en bochtig voor brom- en snorfietsen. Moet verbreed worden of verboden voor snorfietsen.

3. Sarphatistraat tussen Hoogte Kadijk en Alexanderplein in oost-westrichting Dit fietspad is slechts 1.70 m breed en is druk en wordt steeds drukker. Het maakt deel uit van de fietsbinnenring. De verkeersveiligheid is hier in het geding. Het is nu een bromfietspad. Dat moet gewijzigd worden in fietspad, niet toegestaan voor snorfietsen. Voor bromfietsen en snorfietsen is een alternatieve route beschikbaar via de Mauritskade. Verderop, vanaf het Weesperplein westwaarts, is overigens in dezelfde richting wel een stuk fietspad verboden voor snorfietsen, zodat snorfietsen toch niet dit deel van de binnenring als doorgaande oost-west verbinding kunnen gebruiken.

4. Bromfietspad tussen Tulpplein en Weesperzijde onder Torontobrug Dit maakt deel uit van een van de belangrijkste doorgaande fietsroutes in Amsterdam. De doorgang is hier heel smal, zodat de verkeersveiligheid in het geding is. Het is nu een bromfietspad. Dat moet gewijzigd worden in fietspad, niet toegestaan voor snorfietsen. Verderop op de Weesperzijde, bij de Montessorischool, zijn snorfietsen ook niet toegestaan. Voor brom- en snorfietsen is de route Wibautstraat-Weesperstraat beschikbaar.

5. Bromfietspad Binnengasthuisterrein Dit tweerichtingfietspad is ongeschikt voor brom- en snorfietsen.

6. Herengracht Spiegelgracht richting Koningsplein Dit fietspad is extreem smal. Hoort dus verboden te zijn voor brom- en snorfietsen (die dan een kleine omweg moeten maken langs de overkant van de Herengracht).

West
1. De fietspaden in West binnen de ring tussen Haarlemmerweg en Nieuw Hemweg ontbreken in het verkeersbesluit Sommige van deze fietspaden zijn veel te smal terwijl de bijbehorende weg geen doorgaande autoweg is. Als voorbeeld: Molenwerf/Velserweg/Sloterdijkerweg/Contactweg. Door station Sloterdijk is het fietsverkeer hier aanzienlijk toegenomen. Er is geen reden om hier op deze wegen het standaardbeleid niet door te trekken. De S102 hoort bij de belangrijkste doorstroomwegen. Voor deze weg geldt dat er meer dan genoeg ruimte is om de fietspaden met spoed op veilige breedte te brengen.

2. Doorstroomwegen waar volgens het verkeersbesluit snorfietsen op het fietspad blijven en de bromfietsen die nu op de rijbaan rijden naar het fietspad moeten Nassaukade Houtmankade ( het tweerichtingfietspad aan de huizenkant is extra risicovol voor snelrijdende voertuigen op het fietspad) Westerdoksdijk Van Diemenstraat Op de meeste van deze wegen zijn de fietspaden zeer smal, rijden de auto’s niet met hoge snelheid en kunnen brom- en snorfietsen hier veilig op de rijbaan.

3. Langs Erasmusgracht naar onderdoorgang A10 De routes langs beide zijden van de Erasmusgracht naar de onderdoorgang onder de A10 dienen verboden te zijn voor snorfietsen. Deze routes lopen aan de westzijde in een park en zijn recreatief van karakter. Voor snorfietsen zijn omrijroutes beschikbaar.

4. Fietspad Zaanstraat bij Spaarndammerstraat Dit fietspad is niet breed genoeg voor snorfietsen en het pad loopt langs een parkje. De omrijroute is nauwelijks langer. Dient verboden te zijn voor snorfietsen.

5. Overgang bij de ringweg A10 5a) Het Jaagpad bij de Nieuwe Meer Dit fietspad dient verboden te zijn voor snorfietsen. De snorfiets kan ter plekke probleemloos naar de rijbaan. De fietspad gaat ten zuiden van de A10 over in een fietspad in een park. 5b) Haarlemmerweg: In westelijke richting kijkend is de meest voor de hand liggende overgang van BOR en SNOR naar BOF en SNOF de kruising met de A10, of evt. de laatste kruising daarvoor; die met de Admiraal de Ruyterweg. Overgang naar westen verplaatsen dus 5c) Jan Evertsenstraat Net zoals bij de Postjesweg bij de eerste rotonde westelijk van de A10 SNOR. Dat is ook veiliger dan op de complexe kruising bij de adm. Helfrichstraat waar tram naar zijligging gaat. 5d) Wiltzanghlaan ook hier de overgang naar SNOF net buiten de A10 leggen ipv ruim erbinnen

6. Molenwerf, Sloterdijkweg en Contacweg Dit is geen doorstroomweg, dus de brom- en snorfiets kunnen hier op de rijbaan.


Zuid
Doorstroomweg waar volgens het verkeersbesluit snorfietsen op het fietspad blijven en de bromfietsen die nu op de rijbaan rijden naar het fietspad moeten Stadhouderskade

Oost
1. Schellingwouderbrug en Amsterdamsebrug In het voortraject van dit besluit heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden tussen Fietsersbond en Projectbureau SNOR over de Zuiderzeeweg, waar de gemeente aanvankelijk de bromfietsen die nu op de rijbaan rijden naar de fietspaden wilde sturen. Het overleg en het daaruit voortgekomen onderzoek van Arcadis heeft ertoe geleid dat de bromfietsen nu toch op de bruggen blijven, terwijl een jaar de tijd wordt genomen om door snelheidsremmende maatregelen de rijbaan ook geschikt te maken voor snorfietsen. Het stemt ons als Fietsersbond tevreden dat een onderzoeksbureau als Arcadis uiteindelijk tot dezelfde conclusie komt als die wij als ervaringsdeskundigen al hadden getrokken.

2. Doorstroomwegen waar volgens het verkeersbesluit snorfietsen op het fietspad blijven en de bromfietsen die nu op de rijbaan rijden naar het fietspad moeten IJburglaan Zeeburgerdijk tussen Panamalaan en Zeeburgerstraat Mauritskade

3. Radioweg tussen Jaap Edenbaan en A10 Dit is een belangrijk doorgaand tweerichtingsfietspad voor kinderen op weg naar school en sportvelden. De verkeersveiligheid is hier in het geding. Het heeft ook een recreatief karakter. Het is nu een bromfietspad, maar dat past hier helemaal niet en moet dus een veranderd worden in een fietspad waar snorfietsen niet zijn toegestaan. Voor brom- en snorfietsen zijn voldoende alternatieve routes beschikbaar.

4. Jan Schaeferbrug De fietspaden zijn hier in beide richtingen bromfietspaden. Maar er is ruimte genoeg op de rijbaan en we hebben hier niet te maken met een doorstroomweg. Snorfietsen en bromfietsen moeten dus naar de rijbaan.

5. Nesciobrug en Oosterringdijk De Nesciobrug is op dit moment de drukste fietsroute tussen IJburg en Oost en Zuid en de capaciteit is nu al te klein omdat de brug erg smal is. In de nabije toekomst zal dit capaciteitsprobleem nog groter worden door het volbouwen van de Sluisbuurt en Centrumeiland. Het zou veel verlichting brengen als snorfietsen hier geweerd zouden kunnen worden. Dit zou een grote verbetering van de verkeersveiligheid betekenen.

6. De fietspaden in Oost binnen de ring tussen Amstel, Gooiseweg en A10 ontbreken in het verkeersbesluit Sommige van deze fietspaden zijn veel te smal terwijl de bijbehorende weg geen doorgaande autoweg is. Door de nieuwbouw in het Weespertrekvaartgebied en in Amstel III is het fietsverkeer hier aanzienlijk toegenomen. Er is geen reden om hier op deze wegen het standaardbeleid niet door te trekken. Er zijn voldoende alternatieve routes voor snor- en bromfietsen, bijvoorbeeld langs de Gooiseweg. De volgende fietspaden moeten verboden worden voor brom- en snorfietsen: a) Korte Ouderkerkerdijk b) Weesperzijde langs de Weespertrekvaart c) Lindenhoeveweg d) De Slinger e) Van Marwijk Kooystraat f) Drieburgpad

Noord
1. Fietspad tussen Elzenhagensingel en A10 Er is straks een heel stuk tussen Elzenhagensingel en A10 (bij Kadoelen) waar de snorfiets op het fietspad langs de IJdoornlaan moet rijden. Dat zou wat ons betreft prima op de rijbaan van de IJdoornlaan kunnen. Waarschijnlijk wel goed dat als de snorfiets op de IJdoorlaan uit het westen komt, dat hij er dan bij de Elzenhagensingel af moet i.v.m. kruising met de Nieuwe Leeuwarderweg..

Met vriendelijke groet, Namens de Fietsersbond, afdeling Amsterdam

Hier de pfd

bromfietspaden bromfietspaden

nieuws/13_februari_2019_ongewenste_bromfietspaden.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)