Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:17_oktober_2011_bezuinig_niet_op_onderhoud_fietsroutes

Bezuinig niet op onderhoud fietsroutes!

In Nederland veroorzaakt gebrekkige infrastructuur jaarlijks 23.000 eenzijdige fietsongevallen. Daarom vraagt de Fietsersbond aan de gemeente en de stadsdelen met klem om niet te bezuinigen op de kwaliteit en het onderhoud van de fietsvoorzieningen.

[Emmastraat - hoek De Lairessestraat]In 2010 kwamen bij eerste hulpposten 46.000 fietsers binnen die een enkelzijdig ongeval - dus zonder ‘botspartner’ - hadden gehad. Uit onderzoek blijkt dat de helft daarvan, zo’n 23.000, veroorzaakt werd door gebrekkige infrastructuur. Het gaat dan vooral om obstakels op het fietspad, zoals paaltjes, en om losliggende tegels, gaten in het asfalt en boomwortels. Ook te smalle fietspaden en slechte gladheidbestrijding veroorzaken jaarlijks vele valpartijen met duizenden ziekenhuisgewonden als gevolg.

Uit een peiling van de Fietsersbond onder de lokale afdelingen blijkt dat 30% van de gemeenten matig tot slecht scoort op de inzet voor fietsinfrastructuur. Op de vraag of de huidige bezuinigingen invloed hebben op het onderhoud van fietsinfrastructuur antwoordt 25% sterk tot zeer sterk. Een derde geeft aan dat er een beetje invloed is, of zegt te vrezen dat die bezuinigingen er gaan komen.
Ook uit de klachten op het Fietsersbond Meldpunt ‘Mijn slechtste Fietspad’ komt naar voren dat gebrekkig onderhoud een punt van zorg bij fietsers is.

De Fietsersbond vraagt daarom om niet te bezuinigen op onderhoud van fietsvoorzieningen, maar juist te investeren, gezien de vele ongelukken die daarmee voorkomen kunnen worden. Gebrekkige of onduidelijke situaties vormen met name voor oudere fietsers een groot risico om te vallen.

Ook roept de Fietsersbond fietsers op om gevaarlijke plekken te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt.
De Fietsersbond zorgt dat de klachten bij de verantwooordelijken terecht komen en dringt aan op verbetering. Zo zijn er de laatste jaren al meer dan 5000 klachten opgelost.


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/17_oktober_2011_bezuinig_niet_op_onderhoud_fietsroutes.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)