Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:28_juli_2020_verzet_tegen_onbezonnen_corona-maatregelen

Bewoners en Fietsersbond onaangenaam verrast door Corona-maatregelen Jan Pieter Heijestraat


28 juli 2020

Omwonenden van de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam zijn onaangenaam verrast door de maatregelen in deze winkelstraat. Om voetgangers meer ruimte te geven moeten fietsers nu op de rijbaan rijden, samen met het autoverkeer. Dat zorgt voor onveilige verkeerssituaties.

Dit is wat er volgens hen mis is:

  • Er wordt met (grote vracht)auto’s geladen en gelost op de rijbaan, en er zijn regelmatig parkeerbewegingen van auto’s. Fietsers moeten zich tussen deze auto’s en het tegemoetkomende verkeer zien te manoeuvreren.
  • De belangrijkste borden: ‘Fietsstraat, auto te gast’, zijn slecht zichtbaar. Menig automobilist is er zich niet van bewust te gast te zijn in deze fietsstraat.
  • Bij de Borgerstraat en de Overtoom moeten fietsers de rijbaan op, en zich mengen tussen en naast de auto’s. Vooral bij de Overtoom kan dat lastig en gevaarlijk zijn.
  • Op beide uiteinden van de straat gaan fietsers van de rijbaan weer terug naar het fietspad. Voetgangers realiseren zich niet dat ze daar weer fietsers kunnen verwachten.
  • Op de trottoirs bij de kruising met de Kinkerstraat is de loopruimte voor voetgangers het smalst, en juist daar is geen ruimte voor voetgangers gemaakt.
  • Op de site van de gemeente staat dat er gekeken wordt naar obstakelvrije stoepen. De stoepen staan nu echter nog vóller met obstakels dan voordat het fietspad werd opgeheven.

De in actie gekomen bewoners zeggen alle begrip te hebben voor maatregelen tegen Corona en zien de voordelen voor voetgangers, maar ze vinden dat het veiliger en zorgvuldiger moet. Zij verzoeken de gemeente daarom de autoparkeerplekken (voor bezoekers-parkeren) om te zetten in laad-en losplekken. Ook willen ze dat met bebording duidelijker wordt aangegeven waar fietsers van en naar de rijbaan gaan.

De bewoners hebben contact met ons, Fietsersbond Amsterdam. Hoewel wij ook begrip hebben voor de wens om tijdelijk meer ruimte op de stoep te creëren, constateeren we dat nu de rekening eenzijdig bij fietsers wordt gelegd. Die moeten zich maar zien te redden tussen het soms zeer drukke en chaotische autoverkeer. Eerder hadden wij voorgesteld het fietspad onverplicht te maken. Dan kunnen fietsers die de drukte op de rijbaan niet aandurven, daar blijven terwijl de snelle fietsers door op de rijbaan te rijden extra ruimte maken op dat fietspad. Het bord 'fietsstraat' is natuurlijk onvoldoende om de voor fietsers nu ontstane risicovolle toestand op de rijbaan veilig te maken.

Alsof de klok tijdens de zomervakantie meer dan 40 jaar wordt terug gezet

De Fietsersbond vindt dat ook andere Corona-experimenten van de gemeente mank gaan aan onverantwoorde onbezonnenheid, zoals die in de drukke Eerste Van de Swindenstraat in Oost.
Ook het plan om de Rijnstraat (in Zuid) tot 'fietsstraat' om te toveren, doet het ergste vrezen. De Fietsersbond vraagt zich af of de plannenmakers zich nog kunnen herinneren hoe Amsterdam rond 1980 was ingericht en waarom men toen besloten heeft om op al deze straten fietspaden aan te leggen. Het aantal auto's (en hun omvang) is niet minder geworden, het aantal fietsers is alleen maar gegroeid. Die ontwikkeling negeren is vragen om moeilijkheden en staat haaks op het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente. Het valt evenmin te rijmen met het beleid van Amsterdam Autoluw dat meer ruimte voor de fiets belooft.

nieuws/28_juli_2020_verzet_tegen_onbezonnen_corona-maatregelen.txt · Laatst gewijzigd: 2020/09/17 11:23 door johan