Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:2_juni_2011_beperking_duur_fietsparkeren_in_stadsdeel_west

Beperking duur fietsparkeren in stadsdeel West?

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West heeft op 19 juli 2011 besloten om op grond van artikel 4.27 lid 2.a. van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte van de Erasmusparkbuurt West, de Cremerbuurt en de Kinkerstraat een fietsparkeerduurbeperking in te stellen van zes weken.

Deze locaties kennen een hoge tot zeer hoge fietsparkeerdruk. Het vermoeden is dat een deel van de fietsen die een plek in het rek bezet houden niet gebruikt worden. Deze fietsen worden weesfietsen genoemd.

Het stadsdeel wil meer inzicht in de omvang van de weesfietsenproblematiek en de effectiviteit van de aanpak van weesfietsen in woonbuurten en winkelstraten. Om deze reden wordt in het tweede half jaar van 2011 een proef uitgevoerd met de aanpak van weesfietsen in bovengenoemde buurten.

COMMENTAAR
De vraag is of hier niet buitenproportioneel wordt opgetreden. Elders in de stad wordt ook onderzoek gedaan naar hetzelfde fenomeen (weesfietsen) zonder dat een fietsparkeerduurbeperking wordt ingesteld.
Bovendien kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat er nog heel wat echte weesfietsen (wrakken) verwijderd kunnen worden zonder een beroep op een fietsparkeerduurbeperkende maatregel.
Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/2_juni_2011_beperking_duur_fietsparkeren_in_stadsdeel_west.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)