Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:3_november_2011_verdubbeling_aantal_fietsongevallen_bij_ouderen

Verdubbeling aantal fietsongevallen bij ouderen

Het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van fietsongevallen bij ouderen is in de periode 2005-2009 met 55% toegenomen. Dit meldt de Stichting Consument en Veiligheid.

Dagelijks worden ongeveer 50 fietsers van 55 jaar en ouder behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis na een ongeval met de fiets. Jaarlijks zijn dit 18.000 SEH behandelingen. Er worden dagelijks bijna 12 oudere fietsers in het ziekenhuis opgenomen (jaarlijks 4.300) en eens in de drie dagen overlijdt een oudere fietser als gevolg van een verkeersongeval (120 per jaar). Letsel door fietsongevallen bij ouderen zijn in de regel ernstig. Zo wordt na presentatie op de SEH 27% van de slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen. Voor fietsongevallen in het algemeen is dat 15%.

Ouderen fietsen meer
Het aantal SEH-behandelingen vanwege fietsongevallen bij ouderen is in de periode 2005-2009 met 39% toegenomen. Het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van fietsongevallen bij ouderen is in deze periode nog sterker toegenomen, namelijk met 55%. Deze stijgingen zijn toe te schrijven aan een toenemend aantal fietskilometers bij ouderen. Het totaal aantal kilometers dat fietsend werd afgelegd door ouderen steeg in deze periode met 50%.

Steeds meer ouderen
Ook de vergrijzing, het toenemend aantal ouderen, speelt hierbij een rol. Vrouwelijke senioren komen vaker op de SEH en worden vaker in het ziekenhuis opgenomen vanwege een ongeval met fietsen dan mannen. Onder de dodelijke slachtoffers van een fietsongeval zijn juist veel (hele oude) mannen verkeersdeelnemer betrokken is. Meestal is dit een val met of van de fiets of een botsing met een obstakel.

Onhandigheid belangrijke factor
Als oorzaak van het ongeval worden vaak omgevingsfactoren genoemd zoals andere verkeersdeelnemers, een obstakel of een glad wegdek. 20% noemt als (mede-)oorzaak het gedrag van een andere weggebruiker. Iemand doet iets onverwachts of onvoorzichtigs, waarvoor men bijvoorbeeld plotseling moet uitwijken. Daarnaast worden persoongerelateerde factoren genoemd, waaronder vooral een onhandige beweging (zoals een stuurfout).
Opvallend is dat relatief veel ouderen vallen tijdens op- of afstappen en terwijl ze (bijna) stilstaan.

Bron: verkeersnet.nl

—- Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/3_november_2011_verdubbeling_aantal_fietsongevallen_bij_ouderen.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)