Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:8_mei_2020_fietsen_post-corona

Fiets-visie Fietsersbond op post-Corona Amsterdam

8 mei 2020

Tijdens de lockdown is het verkeer in de stad flink afgenomen. Na het afschalen van de beperkingen zal de mobiliteit groeien, maar anders zijn dan voorheen. Hoe anders zal afhangen van de maatregelen die genomen worden.
Fietsersbond Amsterdam hoopt op maatregelen die de aanzet vormen tot een besmettings-bestendiger stad. De plannen van de gemeente in de Agenda Amsterdam Autoluw wijzen de goede kant op. Wij denken dat er nu al concrete stappen gezet kunnen worden in de richting van een sowieso robuust gezonde en duurzame anderhalve meter-stad.

Auto, OV, fiets en voetganger
We gaan ervan uit dat het OV, zolang er nog geen vaccin is, voor reizigers minder aantrekkelijk zal zijn (ook al wegens capaciteitsgebrek). De auto is instinctief een aantrekkelijk 'veilig' vervoermiddel, maar leidt in de praktijk tot kritiek ruimtegebrek (voor zichzelf en andere verkeersdeelnemers). Fietsen, daarentegen, is in de stad een aantrekkelijk alternatief voor het OV en de auto. In de anderhalve meter-stad is het − naast lopen − de meest ruimte-efficiënte verplaatsingswijze.

Ruimte maken
Maar om veilig te kunnen fietsen en te lopen is meer ruimte nodig dan op dit moment beschikbaar is. Die is te vinden in de ruimte die auto’s nu − rijdend en geparkeerd − innemen. Een duidelijke win-win situatie: door de ruimte voor (onbruikbare/ongebruikte) auto’s slim te beperken, ontstaat ruimte voor fietsen en lopen.

Hieronder noemen we een aantal maatregelen die voor deze transitie mogelijk, nodig en urgent zijn. In een brief van de Fietsersbond aan de minister staan aanvullende maatregelen. Wij beperken ons hier tot maatregelen die niet of nauwelijks investeringen vergen en onmiddellijk kunnen worden ingevoerd.

Samenvatting maatregelen

Om voldoende afstand te kunnen houden

 1. Stel in principe in de hele stad een maximum snelheid van 30 km/uur in en maak fietspaden onverplicht. Snelle, brede, stoere fietsers kunnen dan op de rijbaan rijden (snorscooters moeten dat).
 2. Stel op wegen met 2×2 autorijbanen de rechterrijbaan open voor fietsers.
 3. Verwijs waar nodig auto’s naar de tram- of busbaan.

De maatregelen 2 en 3 creëren ook broodnodige ruimte voor voetgangers.

Voldoende ruimte voor fietsers bij verkeerslichten, bruggen en ponten

 1. Zet verkeerslichten uit.
 2. Geef fietsers eerder en vaker groen licht.
 3. Geef fietsers meer opstelruimte waar gewacht moet worden.
 4. Zet meer ponten in en maak één buis van de IJ-tunnel voor fietsers.

Minder autoverkeer in de stad

 1. Sluit parkeergarages voor bezoekers (vooral binnenstad).
 2. Verbied ouders kinderen met de auto bij de school af te zetten.

Verlicht de druk op fietspaden

 1. Maak bestaande alternatieve routes aantrekkelijker (en bekend).
 2. Herstel verloren gegane alternatieve fietsroutes.

Creëer meer ruimte op stoepen

 1. Vorm autoparkeerplekken om tot fietsparkeerplekken (zodat voetgangers meer ruimte krijgen)
nieuws/8_mei_2020_fietsen_post-corona.txt · Laatst gewijzigd: 2020/05/24 16:01 door johan