Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


voorpagina

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
voorpagina [2020/06/23 21:36]
johan
voorpagina [2020/07/28 15:28]
johan
Regel 1: Regel 1:
 +{{script>​nieuws,​
 +media = :​2020:​videoclip-twitter.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Verzet tegen onbezonnen Corona-maatregelen, ​
 +   datum = 28 juli 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = In de Jan Pieter Heijestraat moeten fietsers sinds een week op de rijbaan rijden. Die rijbaan wordt nu fietsstraat genoemd maar bewoners vinden dat ongeloofwaardig:​ er zijn teveel auto'​s. Bovendien gedragen die zich te vaak als ongenode en ongewenste gasten. ​
 + }}
 +
 +
 {{script>​nieuws,​ {{script>​nieuws,​
 media = :​2020:​nutengenoegen.jpg,​ media = :​2020:​nutengenoegen.jpg,​
Regel 5: Regel 15:
    datum = 23 juni 2020,    datum = 23 juni 2020,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = De Fietsersbond Amsterdam is verheugd over het voornemen in de Uitvoeringsstrategie +  tekst = In de 'Uitvoeringsstrategie ​Volkstuinenbeleid'​ blijkt de gemeente volkstuinparken ​beter te willen ​ontsluiten ​voor fietsersDaar is de Fietsersbond blij mee. Ons advies isgeef nodige fietsverbindingen door volkstuinen goed vorm zodat er voor iedereen ​plek is.
-Volkstuinparken om deze beter voor de fiets te ontsluiten. ​In onze zienswijze adviseren weGeef nodige fietsverbindingen door volkstuinen goed vorm zodat er voor zowel tuinders als wandelaars als fietsers goed plek iSBijvoorbeeld zoals de fiets- en voetverbinding tussen de tuinverenigingen Het Nieuwe Bijenpark en Tuinpark Osdorp door.(in de Tuinen van West)+
  }}  }}
  
voorpagina.txt · Laatst gewijzigd: 2020/07/28 15:28 door johan