Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


voorpagina

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
voorpagina [2019/10/31 12:29]
johan
voorpagina [2020/07/28 15:28] (huidige)
johan
Regel 1: Regel 1:
 +{{script>​nieuws,​
 +media = :​2020:​videoclip-twitter.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Verzet tegen onbezonnen Corona-maatregelen, ​
 +   datum = 28 juli 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = In de Jan Pieter Heijestraat moeten fietsers sinds een week op de rijbaan rijden. Die rijbaan wordt nu fietsstraat genoemd maar bewoners vinden dat ongeloofwaardig:​ er zijn teveel auto'​s. Bovendien gedragen die zich te vaak als ongenode en ongewenste gasten. ​
 + }}
 +
 +
 +{{script>​nieuws,​
 +media = :​2020:​nutengenoegen.jpg,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Zienswijze Uitvoeringsstrategie Volkstuinen , 
 +   datum = 23 juni 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = In de '​Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid'​ blijkt de gemeente volkstuinparken beter te willen ontsluiten voor fietsers. Daar is de Fietsersbond blij mee. Ons advies is: geef nodige fietsverbindingen door volkstuinen goed vorm zodat er voor iedereen plek is.
 + }}
 +
 +{{script>​nieuws,​
 +media = :​2020:​sliertjk.jpeg,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers , 
 +   datum = 30 mei 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam. Zo vroegen ze aandacht voor meer ruimte voor fietsers en een werkelijk autoluw beleid. De tocht voerde langs verschillende punten waar fietsers in de knel komen.
 + }}
 +
 +{{script>​nieuws,​
 +media = :​2020:​marnixstraat-hoofdbureau-van-politie_200304-1_dsc01531-pro4.jpg,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Raadsadres: verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer'​ op te stellen , 
 +   datum = 27 mei 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Nergens in Amsterdamse richtlijnen is vastgelegd wat de minimumbreedte van rijbanen voor gemengd verkeer (auto en fiets op dezelfde rijbaan) moet zijn.  De landelijke normen in het ASVV voor 30km-straten dateren van twintig jaar geleden en voldoen niet meer nu auto’s en bestelwagens breder zijn geworden. Ze waren bedoeld voor woonstraten en niet voor de drukke straten die nu overal in Amsterdam tot 30 km-weg worden omgevormd. De Fietsersbond wordt bij dergelijke herinrichtingen steeds vaker geconfronteerd met een te smalle wegbreedte. Deze ontwikkeling is strijdig is met de Agenda Autoluw, die ‘meer ruimte voor de fiets’ als motto hanteert.
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​2020:​p5256159.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Fietsen post-Corona, ​
 +   datum = 8 mei 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Tijdens de lockdown is het verkeer in de stad flink afgenomen. Na het afschalen van de beperkingen zal de mobiliteit groeien - maar anders dan voorheen. Hoe anders zal afhangen van de maatregelen die genomen worden.
 +Fietsersbond Amsterdam hoopt op maatregelen die de aanzet vormen tot een besmettings-bestendiger stad. De plannen van de gemeente in de Agenda Amsterdam Autoluw wijzen de goede kant op. Wij denken dat er nu al concrete stappen gezet kunnen worden in de richting van een sowieso robuust gezonde en duurzame anderhalve meter-stad.
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​2013:​tram2_potterstraat-rs.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad, 
 +   datum = 15 april 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam. Ook de  Fietsersbond participeert in de RAR. Voor de RAR zoekt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam een onafhankelijke voorzitter
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​2020:​beleidskader-voetganger.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Inspraakreactie op beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’, ​
 +   datum = 13 april 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = De Fietsersbond Amsterdam heeft veel waardering voor de aanpak in het Beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’. De Fietsersbond is het volledig eens met de gemeente dat de voetganger meer ruimte verdient en dat voetgangers zich comfortabel en veilig door onze stad moeten kunnen verplaatsen. Toch zien wij op een aantal punten mogelijkheden tot verbetering van de beoogde aanpak.
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​media:​fietsflat.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Regels fietsparkeren tijdelijk gewijzigd, ​
 +   datum = april 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Goed nieuws voor alle thuiswerkers met een fiets bij een van de Amsterdamse stations. In verband met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus heeft de gemeente het  beleid m.b.t. het verwijderen van fietsen (tijdelijk) aangepast. Meer informatie hierover kan je vinden op de site van de gemeente. ​
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​media:​voetgangerszone-fiets_toegestaan.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Uitspraak over fietsen Westerpark, ​
 +   datum = 4 maart 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = De rechter heeft een beroep van de Fietsersbond tegen het aanwijzen van het Westerpark als voetgangerszone ongegrond verklaard. Weliswaar zou het wat extra zorgvuldigheid vragen van de fietsers tegenover de voetgangers maar het zou niet onredelijk zijn dat de prioriteit in het park ligt bij voetgangers en recreanten omdat het park een verblijfsfunctie heeft en er evenementen plaats vinden. De rechter deelt niet onze mening dat het verkeersbesluit mogelijk een eerste stap is naar het verdwijnen van het Plusnet. De gemeente heeft ter zitting aangegeven de situatie blijvend in de gaten te houden en dat gelet op de toename van het aantal woningen het Plusnet Fiets een belangrijke route blijft naast de alternatieve routes over de Haarlemmerweg en de Zaanstraat ​
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​2020:​sportas.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Fietsersbond wil gestrekte route ipv zig-zagroute op Sportas, ​
 +   datum = 21 januari 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = De gemeente wil de fietsroute via Amsterdamse Bos naar Amstelveen verbeteren. Deze zogenaamde Sportas moet het aantrekkelijker maken om tussen Amsterdam en Amstelveen te fietsen buiten de drukke Amstelveenseweg om. Nu is dat een zig-zagroute vooral ten zuiden van de Bosbaan. De Fietsersbond wil een rechte route langs de museumtrambaan. De gemeente wil de bestaande zig-zagroute verbeteren. Een slechte oplossing waarbij de gemeente vooral de oren laat hangen naar activistische omwonenden.
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​2020:​kink_impressie_var2_stadsstraat.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Vernieuwing Kinkerstraat,​ breng uw stem uit, 
 +   datum = 21 januari 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = De gemeente wil de Kinkerstraat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. En autoluwer. ​ Dat is goed nieuws! Iedereen mag stemmen op één van twee ontwerpvarianten. Variant2: Stadsstraat geeft fietsers en voetgangers meer ruimte. Stem daarom op variant 2: Stadsstraat.
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​2017:​pingknopstuur2.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Resultaten pilotprojekt Ping if you care, 
 +   datum = 15 januari 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Met de pilot waar vorig jaar 700 fietsers aan deelnamen werd in kaart gebracht hoe Amsterdamse fietsers hun rit ervaren. De deelnemers konden via een knop op hun fiets pingen als ze een lastige of juist goedlopende verkeerssituatie tegenkwamen. Pingen kon in verschillende categorieën,​ bijvoorbeeld infrastructuur,​ snelheid, en luchtkwaliteit.  ​
 + }}
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​scooteroverlast:​img_1990-rs-_small_.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Locaties voor camerahandhaving snorscooters, ​
 +   datum = 2 januari 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = De gemeente volgt en evalueert de effecten van de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan.
 +Uit de eerste rapportage (eind 2019) blijkt een verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming en de drukte op de fietspaden. Ook hebben zich veel minder letselongevallen met snorfietsers voorgedaan. Toch blijft 52% van de snorfietsers negatief over de maatregel (al was dat eerder 72%). De fietsers blijven onverminderd positief.
 +Jammer genoeg houden snorfietsers zich niet altijd en overal aan de regels. Daarom pleiten wij voor handhaving met camera’s, en we hebben alvast een lijst gemaakt met locaties waar dat beslist zou helpen.
 + }}
 +
 +
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​knelpunten:​raadhuisstraat-rs.jpg,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Mooie woorden zijn niet genoeg, ​
 +   datum = 4 dec 2019,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke doelstelling van de Agenda Autoluw. Maar met de maatregelen in de agenda wordt die doelstelling niet gehaald. Autoparkeren wordt beperkt maar er wordt bijna niets gedaan aan het doorgaand autoverkeer op de hoofdwegen dwars door de stad. Er is geen concrete ambitie om de modal split te veranderen ten gunste van de fiets. Lees ons commentaar op de Agenda Autoluw.
 + }}
 +
 +
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =nieuws:​191023_manifest-amsterdam-autoluw-1.jpg,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel =Manifest Autoluw Amsterdam,
 +   datum = 1 nov 2019,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Met een manifest reageren een aantal Amsterdamse organisaties die actief zijn op het gebied van openbare ruimte en verkeer op de voorstellen van de gemeente Amsterdam voor een autoluw Amsterdam. De reactie is positief. Maar ook bezorgd dat de gemeente met haar beleid onvoldoende doorpakt. ​
 + }}
 +
 +
  
-\\ 
  
 ---- ----
Regel 9: Regel 163:
    datum = 27 okt 2019,    datum = 27 okt 2019,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = De Fietsersbond Amsterdam is blij met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Weteringschans en de Museumbrug: het wordt er beter voor fietsers. Maar op 2 punten hebben we kritiek: 1) de fietsstraat is bij de haltes te smal en 2) fietsers die via de brug en de Stadhouderskade naar het westen willenkomen op die kruising onnodig in de knel.+  tekst = De Fietsersbond Amsterdam is blij met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Weteringschans en de Museumbrug: het wordt er beter voor fietsers. Maar op 2 punten hebben we kritiek: 1) de fietsstraat is bij de haltes te smal en 2) fietsers die via de brug en de Stadhouderskade naar het westen willen komen op die kruising onnodig in de knel.
  }}  }}
  
Regel 21: Regel 175:
    datum = 4 okt 2019,    datum = 4 okt 2019,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Rozengracht staat dat die weg veiliger moet worden en dat er wordt aangestuurd op minder auto'​s. Maar in de uitgangspunten zelf zien we niet terug hoe die wensen werkelijkheid worden, en ook de voorkeursvariant die wordt voorgesteld is ver verwijderd van wat wordt beleden.+  tekst = In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Rozengracht staat dat die weg veiliger moet worden en dat er wordt aangestuurd op minder auto'​s. Maar in de uitgangspunten zelf zien we niet terug hoe die wensen werkelijkheid worden. Ook de voorkeursvariant die wordt voorgesteld is ver verwijderd van wat wordt beleden.
  }}  }}
  
Regel 818: Regel 972:
  
 ---- ----
-**GEZOCHT! Nieuwe medewerkers ​anti-scootercampagne [[http://​www.fietspadterug.nl|Geef het Fietspad Terug aan de Fietsers]]. Medewerkers ​Social Media of Acties op Straat. Voor meer info, kijk  ​[[http://​fietsersbond.amsterdam/​scooteroverlast/​doemee|hier!]]**+**GEZOCHT! Nieuwe medewerkers Social Media of Acties op Straat. Voor meer info [[http://example.com|amsterdam@fietsersbond.nl]]**
voorpagina.1572524963.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/10/31 12:29 door johan