Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


voorpagina

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
voorpagina [2019/10/31 12:29]
johan
voorpagina [2020/01/06 19:31] (huidige)
johan
Regel 1: Regel 1:
  
 \\ \\
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​scooteroverlast:​img_1990-rs-_small_.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Locaties voor camerahandhaving snorscooters, ​
 +   datum = 2 januari 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Veel snorscooters rijden op de rijbaan waar het moet. Maar lang niet allemaal. Gelukkig is de gemeente in gesprek met het Openbaar Ministerie om camerahandhaving te bewerkstelligen. Zodra dit geregeld is weten wij
 +al waar die kunnen worden geplaatst. Het moeten plekken en routes zijn waar veel overtredingen zijn en waar een scooter niet zo makkelijk een camera kan ontwijken. ​
 + }}
 +
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​knelpunten:​raadhuisstraat-rs.jpg,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Mooie woorden zijn niet genoeg, ​
 +   datum = 4 dec 2019,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Meer ruimte voor de fiets is een belangrijke doelstelling van de Agenda Autoluw. Maar met de maatregelen in de agenda wordt die doelstelling niet gehaald. Autoparkeren wordt beperkt maar er wordt bijna niets gedaan aan het doorgaand autoverkeer op de hoofdwegen dwars door de stad. Er is geen concrete ambitie om de modal split te veranderen ten gunste van de fiets. Lees ons commentaar op de Agenda Autoluw.
 + }}
 +
 +
 +
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =nieuws:​191023_manifest-amsterdam-autoluw-1.jpg,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel =Manifest Autoluw Amsterdam,
 +   datum = 1 nov 2019,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Met een manifest reageren een aantal Amsterdamse organisaties die actief zijn op het gebied van openbare ruimte en verkeer op de voorstellen van de gemeente Amsterdam voor een autoluw Amsterdam. De reactie is positief. Maar ook bezorgd dat de gemeente met haar beleid onvoldoende doorpakt. ​
 + }}
 +
 +
 +
  
 ---- ----
Regel 9: Regel 46:
    datum = 27 okt 2019,    datum = 27 okt 2019,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = De Fietsersbond Amsterdam is blij met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Weteringschans en de Museumbrug: het wordt er beter voor fietsers. Maar op 2 punten hebben we kritiek: 1) de fietsstraat is bij de haltes te smal en 2) fietsers die via de brug en de Stadhouderskade naar het westen willenkomen op die kruising onnodig in de knel.+  tekst = De Fietsersbond Amsterdam is blij met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Weteringschans en de Museumbrug: het wordt er beter voor fietsers. Maar op 2 punten hebben we kritiek: 1) de fietsstraat is bij de haltes te smal en 2) fietsers die via de brug en de Stadhouderskade naar het westen willen komen op die kruising onnodig in de knel.
  }}  }}
  
Regel 21: Regel 58:
    datum = 4 okt 2019,    datum = 4 okt 2019,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Rozengracht staat dat die weg veiliger moet worden en dat er wordt aangestuurd op minder auto'​s. Maar in de uitgangspunten zelf zien we niet terug hoe die wensen werkelijkheid worden, en ook de voorkeursvariant die wordt voorgesteld is ver verwijderd van wat wordt beleden.+  tekst = In de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Rozengracht staat dat die weg veiliger moet worden en dat er wordt aangestuurd op minder auto'​s. Maar in de uitgangspunten zelf zien we niet terug hoe die wensen werkelijkheid worden. Ook de voorkeursvariant die wordt voorgesteld is ver verwijderd van wat wordt beleden.
  }}  }}
  
Regel 818: Regel 855:
  
 ---- ----
-**GEZOCHT! Nieuwe medewerkers ​anti-scootercampagne [[http://​www.fietspadterug.nl|Geef het Fietspad Terug aan de Fietsers]]. Medewerkers ​Social Media of Acties op Straat. Voor meer info, kijk  ​[[http://​fietsersbond.amsterdam/​scooteroverlast/​doemee|hier!]]**+**GEZOCHT! Nieuwe medewerkers Social Media of Acties op Straat. Voor meer info [[http://example.com|amsterdam@fietsersbond.nl]]**
voorpagina.1572524963.txt.gz ยท Laatst gewijzigd: 2019/10/31 12:29 door johan