Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


voorpagina

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
voorpagina [2020/02/20 17:04]
johan
voorpagina [2020/05/31 11:50] (huidige)
johan
Regel 1: Regel 1:
 +{{script>​nieuws,​
  
-\\+media = :​2020:​sliertjk.jpeg,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers ,  
 +   datum = 30 mei 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam voor meer ruimte en Autoluw nu. 
 +Op het Haarlemmermeercircuit is voorrang voor fietsers opgegeven om auto’s beter te laten doorstromen. Dat levert voor veel scholieren en andere Amsterdammers elke dag levensgevaarlijke situaties op omdat zij nu op elke hoek moeten stoppen voor achtereenvolgens auto’s bussen trams en weer auto’s. Hoe heeft dit kunnen gebeuren in een stad die autoluw wil zijn? Door West fietsten we naar de Oranje Loper (De Clerqstraat) die met de Jan Evertsenstraat straks 30 km zal worden. Hoe veilig wordt dat voor de fietsers als zij samen moeten met auto’s in een auto-te-gast setting? Zijn alle automobilisten geduldig genoeg met fietsers voor zich? En durven alle fietsers wel op de rijbaan?  
 + }} 
 + 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media = :​2020:​marnixstraat-hoofdbureau-van-politie_200304-1_dsc01531-pro4.jpg,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Raadsadres: verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer'​ op te stellen ,  
 +   datum = 27 mei 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = Nergens in Amsterdamse richtlijnen is vastgelegd wat de minimumbreedte van rijbanen voor gemengd verkeer (auto en fiets op dezelfde rijbaan) moet zijn.  De landelijke normen in het ASVV voor 30km-straten dateren van twintig jaar geleden en voldoen niet meer nu auto’s en bestelwagens breder zijn geworden. Ze waren bedoeld voor woonstraten en niet voor de drukke straten die nu overal in Amsterdam tot 30 km-weg worden omgevormd. De Fietsersbond wordt bij dergelijke herinrichtingen steeds vaker geconfronteerd met een te smalle wegbreedte. Deze ontwikkeling is strijdig is met de Agenda Autoluw, die ‘meer ruimte voor de fiets’ als motto hanteert. 
 + }}
  
 ---- ----
 {{script>​nieuws,​ {{script>​nieuws,​
-media =:2020:kink_impressie_var2_stadsstraat.jpg?,+media =:2020:p5256159.jpg?,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Fietsen post-Corona,​  
 +   datum = 8 mei 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = Tijdens de lockdown is het verkeer in de stad flink afgenomen. Na het afschalen van de beperkingen zal de mobiliteit groeien - maar anders dan voorheen. Hoe anders zal afhangen van de maatregelen die genomen worden. 
 +Fietsersbond Amsterdam hoopt op maatregelen die de aanzet vormen tot een besmettings-bestendiger stad. De plannen van de gemeente in de Agenda Amsterdam Autoluw wijzen de goede kant op. Wij denken dat er nu al concrete stappen gezet kunnen worden in de richting van een sowieso robuust gezonde en duurzame anderhalve meter-stad. 
 + }} 
 + 
 +---- 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media =:​2013:​tram2_potterstraat-rs.jpg?,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Gezocht: voorzitter Reizigers Advies Raad,  
 +   datum = 15 april 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in de vervoerregio Amsterdam. Ook de  Fietsersbond participeert in de RAR. Voor de RAR zoekt het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam een onafhankelijke voorzitter 
 + }} 
 + 
 +---- 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media =:​2020:​beleidskader-voetganger.jpg?,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Inspraakreactie op beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’,​  
 +   datum = 13 april 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = De Fietsersbond Amsterdam heeft veel waardering voor de aanpak in het Beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’. De Fietsersbond is het volledig eens met de gemeente dat de voetganger meer ruimte verdient en dat voetgangers zich comfortabel en veilig door onze stad moeten kunnen verplaatsen. Toch zien wij op een aantal punten mogelijkheden tot verbetering van de beoogde aanpak. 
 + }} 
 + 
 +---- 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media =:​media:​fietsflat.jpg?,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Regels fietsparkeren tijdelijk gewijzigd,  
 +   datum = april 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = Goed nieuws voor alle thuiswerkers met een fiets bij een van de Amsterdamse stations. In verband met de maatregelen als gevolg van het Corona-virus heeft de gemeente het  beleid m.b.t. het verwijderen van fietsen (tijdelijk) aangepast. Meer informatie hierover kan je vinden op de site van de gemeente.  
 + }} 
 + 
 +---- 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media =:​media:​voetgangerszone-fiets_toegestaan.jpg?,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Uitspraak over fietsen Westerpark,  
 +   datum = 4 maart 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = De rechter heeft een beroep van de Fietsersbond tegen het aanwijzen van het Westerpark als voetgangerszone ongegrond verklaard. Weliswaar zou het wat extra zorgvuldigheid vragen van de fietsers tegenover de voetgangers maar het zou niet onredelijk zijn dat de prioriteit in het park ligt bij voetgangers en recreanten omdat het park een verblijfsfunctie heeft en er evenementen plaats vinden. De rechter deelt niet onze mening dat het verkeersbesluit mogelijk een eerste stap is naar het verdwijnen van het Plusnet. De gemeente heeft ter zitting aangegeven de situatie blijvend in de gaten te houden en dat gelet op de toename van het aantal woningen het Plusnet Fiets een belangrijke route blijft naast de alternatieve routes over de Haarlemmerweg en de Zaanstraat  
 + }} 
 + 
 +---- 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media =:​2020:​sportas.jpg?,
   imgheight = 116,   imgheight = 116,
-   titel = Fietsersbond wil gestrekte ipv zig-zag route op op sportas richting Amstelveen+   titel = Fietsersbond wil gestrekte ​route ipv zig-zagroute ​op Sportas
    datum = 21 januari 2020,    datum = 21 januari 2020,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = De gemeente wil de fietsroute ​tussen Olympisch Stadion ​via Amsterdamse Bos naar Amstelveen verbeteren. Deze zogenaamde Sportas moet het aantrekkelijker maken om tussen Amsterdam en Amstelveen te fietsen buiten de drukke Amstelveenseweg om. Nu is dat een zig-zag route vooral ten zuiden van de Bosbaan. De Fietsersbond ​heeft vanaf het begin voorkeur gehad voor de rechte route langs de museumtrambaan. ​Maar volgens de Nota van Uitgangspunten ​wil de gemeente ​de bestaande ​route verbeteren. Een slechte oplossing waarbij de gemeente vooral de oren laat hangen naar activistische omwonenden.+  tekst = De gemeente wil de fietsroute via Amsterdamse Bos naar Amstelveen verbeteren. Deze zogenaamde Sportas moet het aantrekkelijker maken om tussen Amsterdam en Amstelveen te fietsen buiten de drukke Amstelveenseweg om. Nu is dat een zig-zagroute ​vooral ten zuiden van de Bosbaan. De Fietsersbond ​wil een rechte route langs de museumtrambaan. ​De gemeente ​wil de bestaande ​zig-zagroute ​verbeteren. Een slechte oplossing waarbij de gemeente vooral de oren laat hangen naar activistische omwonenden.
  }}  }}
  
Regel 22: Regel 90:
  }}  }}
  
 +----
 +{{script>​nieuws,​
 +media =:​2017:​pingknopstuur2.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Resultaten pilotprojekt Ping if you care, 
 +   datum = 15 januari 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = Met de pilot waar vorig jaar 700 fietsers aan deelnamen werd in kaart gebracht hoe Amsterdamse fietsers hun rit ervaren. De deelnemers konden via een knop op hun fiets pingen als ze een lastige of juist goedlopende verkeerssituatie tegenkwamen. Pingen kon in verschillende categorieën,​ bijvoorbeeld infrastructuur,​ snelheid, en luchtkwaliteit.  ​
 + }}
  
 ---- ----
Regel 30: Regel 107:
    datum = 2 januari 2020,    datum = 2 januari 2020,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = Veel snorscooters rijden op de rijbaan ​waar het moetMaar lang niet allemaal. Gelukkig is de gemeente in gesprek ​met het Openbaar Ministerie om camerahandhaving te bewerkstelligenZodra dit geregeld is weten wij +  tekst = De gemeente volgt en evalueert de effecten van de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan. 
-al waar die kunnen worden geplaatstHet moeten plekken ​en routes zijn waar veel overtredingen zijn en waar een scooter niet zo makkelijk een camera kan ontwijken+Uit de eerste rapportage (eind 2019) blijkt een verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming en de drukte op de fietspaden. Ook hebben zich veel minder letselongevallen ​met snorfietsers voorgedaanToch blijft 52% van de snorfietsers negatief over de maatregel (al was dat eerder 72%)De fietsers blijven onverminderd positief. 
 +Jammer genoeg houden snorfietsers zich niet altijd ​en overal aan de regels. Daarom pleiten wij voor handhaving met camera’s, ​en we hebben alvast ​een lijst gemaakt met locaties waar dat beslist zou helpen.
  }}  }}
 +
  
  
voorpagina.1582218264.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2020/02/20 17:04 door johan