Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


voorpagina

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
voorpagina [2020/05/30 21:15]
johan
voorpagina [2020/07/28 15:28] (huidige)
johan
Regel 1: Regel 1:
 {{script>​nieuws,​ {{script>​nieuws,​
-media =,+media = :​2020:​videoclip-twitter.jpg?,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Verzet tegen onbezonnen Corona-maatregelen,​  
 +   datum = 28 juli 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = In de Jan Pieter Heijestraat moeten fietsers sinds een week op de rijbaan rijden. Die rijbaan wordt nu fietsstraat genoemd maar bewoners vinden dat ongeloofwaardig:​ er zijn teveel auto'​s. Bovendien gedragen die zich te vaak als ongenode en ongewenste gasten.  
 + }} 
 + 
 + 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media = :​2020:​nutengenoegen.jpg,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Zienswijze Uitvoeringsstrategie Volkstuinen ,  
 +   datum = 23 juni 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = In de '​Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid'​ blijkt de gemeente volkstuinparken beter te willen ontsluiten voor fietsers. Daar is de Fietsersbond blij mee. Ons advies is: geef nodige fietsverbindingen door volkstuinen goed vorm zodat er voor iedereen plek is. 
 + }} 
 + 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media = :​2020:​sliertjk.jpeg,​ 
 +  imgheight = 116, 
 +   titel = Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers ,  
 +   datum = 30 mei 2020, 
 +   ​link ​ = auto, 
 +  tekst = Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam. Zo vroegen ze aandacht voor meer ruimte voor fietsers en een werkelijk autoluw beleid. De tocht voerde langs verschillende punten waar fietsers in de knel komen. 
 + }} 
 + 
 +{{script>​nieuws,​ 
 +media = :​2020:​marnixstraat-hoofdbureau-van-politie_200304-1_dsc01531-pro4.jpg,
   imgheight = 116,   imgheight = 116,
    titel = Raadsadres: verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer'​ op te stellen ,     titel = Raadsadres: verzoek een beleidskader ‘Ruimte voor de fietser bij gemengd verkeer'​ op te stellen , 
    datum = 27 mei 2020,    datum = 27 mei 2020,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = Nergens in Amsterdamse richtlijnen is de minimumbreedte van rijbanen voor gemengd verkeer(auto en fiets op dezelfde rijbaan) ​vastgelegd.  De landelijke normen in het ASVV voor 30 km-straten dateren van twintig jaar geleden en voldoen niet meer nu auto’s en bestelwagens breder zijn geworden. Ze waren bedoeld voor woonstraten en niet voor de drukke straten die nu overal in Amsterdam tot 30 km-weg worden omgevormd. De Fietsersbond wordt bij dergelijke herinrichtingen steeds vaker geconfronteerd met een te smalle wegbreedte. Deze ontwikkeling is strijdig is met de Agenda Autoluw, die ‘meer ruimte voor de fiets’ als motto hanteert.+  tekst = Nergens in Amsterdamse richtlijnen is vastgelegd wat de minimumbreedte van rijbanen voor gemengd verkeer (auto en fiets op dezelfde rijbaan) ​moet zijn.  De landelijke normen in het ASVV voor 30km-straten dateren van twintig jaar geleden en voldoen niet meer nu auto’s en bestelwagens breder zijn geworden. Ze waren bedoeld voor woonstraten en niet voor de drukke straten die nu overal in Amsterdam tot 30 km-weg worden omgevormd. De Fietsersbond wordt bij dergelijke herinrichtingen steeds vaker geconfronteerd met een te smalle wegbreedte. Deze ontwikkeling is strijdig is met de Agenda Autoluw, die ‘meer ruimte voor de fiets’ als motto hanteert.
  }}  }}
-\\+
 ---- ----
 {{script>​nieuws,​ {{script>​nieuws,​
voorpagina.1590873356.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2020/05/30 21:15 door johan