Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


voorpagina

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
voorpagina [2020/05/31 11:31]
johan
voorpagina [2020/07/28 15:28] (huidige)
johan
Regel 1: Regel 1:
 {{script>​nieuws,​ {{script>​nieuws,​
 +media = :​2020:​videoclip-twitter.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Verzet tegen onbezonnen Corona-maatregelen, ​
 +   datum = 28 juli 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = In de Jan Pieter Heijestraat moeten fietsers sinds een week op de rijbaan rijden. Die rijbaan wordt nu fietsstraat genoemd maar bewoners vinden dat ongeloofwaardig:​ er zijn teveel auto'​s. Bovendien gedragen die zich te vaak als ongenode en ongewenste gasten. ​
 + }}
 +
 +
 +{{script>​nieuws,​
 +media = :​2020:​nutengenoegen.jpg,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Zienswijze Uitvoeringsstrategie Volkstuinen , 
 +   datum = 23 juni 2020,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = In de '​Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid'​ blijkt de gemeente volkstuinparken beter te willen ontsluiten voor fietsers. Daar is de Fietsersbond blij mee. Ons advies is: geef nodige fietsverbindingen door volkstuinen goed vorm zodat er voor iedereen plek is.
 + }}
  
-media = :2020:wilvaniersel_04o3028.jpg,+{{script>​nieuws,​ 
 +media = :2020:sliertjk.jpeg,
   imgheight = 116,   imgheight = 116,
    titel = Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers ,     titel = Derde fietssliert voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers , 
    datum = 30 mei 2020,    datum = 30 mei 2020,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam voor meer ruimte ​en Autoluw nu. +  tekst = Ruim 50 fietsers reden in een lange sliert van het Haarlemmermeercircuit naar de Dam. Zo vroegen ze aandacht ​voor meer ruimte voor fietsers en een werkelijk ​autoluw ​beleid. ​De tocht voerde langs verschillende punten waar fietsers in de knel komen.
-Op het Haarlemmermeercircuit is voorrang ​voor fietsers ​opgegeven om auto’s beter te laten doorstromen. Dat levert voor veel scholieren ​en andere Amsterdammers elke dag levensgevaarlijke situaties op omdat zij nu op elke hoek moeten stoppen voor achtereenvolgens auto’s bussen trams en weer auto’s. Hoe heeft dit kunnen gebeuren in een stad die autoluw ​wil zijn? Door West fietsten we naar de Oranje Loper (De Clerqstraat) die met de Jan Evertsenstraat straks 30 km zal worden. Hoe veilig wordt dat voor de fietsers ​als zij samen moeten met auto’s ​in een auto-te-gast setting? Zijn alle automobilisten geduldig genoeg met fietsers voor zich? En durven alle fietsers wel op de rijbaan? (foto Wil van Iersel)+
  }}  }}
  
voorpagina.1590924693.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2020/05/31 11:31 door johan