Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


voorpagina

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
voorpagina [2021/04/22 14:31]
johan
voorpagina [2021/04/25 10:40] (huidige)
johan
Regel 1: Regel 1:
 +{{script>​nieuws,​
 +media = {{:​2021:​210424_Universiteitskwartier.jpg?,​
 +  imgheight = 116,
 +   titel = Kunnen we in de toekomst nog wel op de fiets naar het Binnengasthuisterrein?, ​
 +   datum = 24 april 2021,
 +   ​link ​ = auto,
 +  tekst = De Universiteit van Amsterdam gaat het Binnengasthuisterrein betrekken. Wordt er wel rekening gehouden met de toename van fietsers daar? Wij zijn bang van niet en trekken daarom aan de bel.  ​
 + }}
 +
 {{script>​nieuws,​ {{script>​nieuws,​
 media = {{:​2021:​fparkeren_sdkantoor_noord.jpg?,​ media = {{:​2021:​fparkeren_sdkantoor_noord.jpg?,​
Regel 5: Regel 14:
    datum = 19 april 2021,    datum = 19 april 2021,
    ​link ​ = auto,    ​link ​ = auto,
-  tekst = Fietsersbond Amsterdam Noord, de Damesbende van Buiksloot ​en Amsterdam Noord Toegankelijk ​vragen in een brief aandacht voor de fietsparkeersituatie bij het stadsdeelkantoor. ​Die is niet goed toegankelijk;​ te klein en niet goed geoutilleerd:​ sommige opstelplekken zijn moeilijk bereikbaar, nietjes ontbreken, en de ruimte is onvoldoende. ​+  tekst = Fietsersbond Amsterdam Noord en anderen ​vragen in een brief aandacht voor de fietsparkeersituatie bij het stadsdeelkantoor. ​ 
  }}  }}
  
Regel 16: Regel 25:
   tekst = De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat   tekst = De Sloterweg is Hoofdnet Fiets. Dat betekent dat de gemeente Amsterdam ervoor moet zorgen dat
 je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is het erover eens dat het daar met de je daar veilig en comfortabel kunt fietsen. Iedereen is het erover eens dat het daar met de
-verkeersveiligheid op dit moment zeer slecht gesteld is: het is een smalle weg met veel te veel, te +verkeersveiligheid op dit moment zeer slecht gesteld is.
-snel rijdende auto'​s. Dit moet fundamenteel anders. Fietsersbond afdeling Amsterdam formuleert de voorwaarden waaraan ieder ontwerp {{:​2021:​sloterweg.jpg?​400|}}voor de Sloterweg – met het oog op fietsveiligheid − moet voldoen.+
  }}  }}
  
voorpagina.1619101885.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2021/04/22 14:31 door johan