Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:19_februari_2018_visie_fietsersbond_amsterdam_voor_een_leefbare_en_mobiele_stad
Amsterdam 2025 Stad van de Fiets

De Fietsersbond wil een stad voor mensen, niet voor voertuigen. Een stad waar iedereen prettig en veilig kan verblijven en bewegen. Dat is een stad voor fietsers en voetgangers met beperkt gemotoriseerd verkeer, waar goed openbaar vervoer (OV) een voorwaarde is. Een stad waar ruimte wordt teruggegeven aan fietsers, voetgangers en aan wie er wil verblijven. Immers, in een compacte stad is vervoer per fiets en te voet, ondersteund door goed OV, de beste garantie voor een gezonde, veilige en bereikbare leefomgeving.

In de ideale stad kan iedereen snel en ontspannen fietsen. Dat betekent een afgerond plus- en hoofdnet fiets inclusief gerealiseerde ontbrekende schakels en overal brede vlakke fietspaden met voorrang bij kruisingen en stoplichten. Dat betekent ook overal je fiets veilig en dichtbij de bestemming kunnen parkeren, bv. in parkeergarages die nu alleen voor de auto bestemd zijn. En tenslotte betekent dat overal veilig en gezond kunnen fietsen. Dus gemotoriseerde voertuigen die harder kunnen dan 25 km/u van het fietspad af en alle wegen 30 km. De overgang naar elektrisch rijden en het verbannen van oude brommers en auto’s uit de stad maakt Amsterdam op termijn tot een gezonde stad om te fietsen en wandelen.

Voor een stad voor fietser en voetganger is ruimte nodig, ruimte die nu vooral door de auto wordt bezet. Die ruimte kunnen we op meerdere manieren creёren. Dat vereist wel een omslag in denken.

Een belangrijk element is een samenhangend stedelijk knip-programma om de autocirculatie te regelen. Zo’n programma gaat meer ruimte bieden aan fietsers, voetgangers en OV. Doorgaand autoverkeer wordt geweerd. Dit zal leiden tot een afname van het autoverkeer, dus tot meer ruimte. Knips moeten er namelijk voor zorgen dat je veel sneller van A naar B kunt met de fiets of het openbaar vervoer.

Een tweede element om ruimte te winnen is autoparkeerplaatsen op straat opheffen. Dat kan door de deelauto sterker te stimuleren en de prijs van parkeervergunningen te verhogen. Autobezitters kunnen parkeren aan de randen van de stad of bij de A10. Ons streven is om daarmee de komende vijf jaar 10% van alle autoparkeerplekken bovengronds om te zetten in ruimte voor fietsers, voetgangers en groen.

Met een goed stedelijk knipprogramma kunnen veel meer straten tot eenrichtingsverkeer worden omgetoverd, waardoor er meer ruimte vrij komt voor brede trottoirs en fietspaden. Met het opheffen van parkeerplekken kunnen daar ook nog eens meer fietsenrekken en terrassen bij. Een winkelstraat als de Van Wou, een echte stadsstraat, kan daar enorm van opknappen. Ook kunnen autowegen omgezet worden in fietsstraten, omdat ze voor autoverkeer nog maar heel beperkte functie hebben.

Amsterdam weer maken tot dé fietsstad van de wereld. Dat is onze ambitie. Het kan en hoeft niet zoveel extra te kosten. Het vereist wel lef en een omslag in denken. We hopen in u een medestander te vinden.

lees onze volledige visie hier

en onze flyer met vergelijking van de programma's van de grote politieke partijen in de amsterdamse gemeenteraad

op 19 februari presenteerden we onze visie in in Autoluw III bij wijkcentrum d'Oude Stadt. Zie hier de presentatie —- sharethis

nieuws/19_februari_2018_visie_fietsersbond_amsterdam_voor_een_leefbare_en_mobiele_stad.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)