Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:28_september_2016_fietsersbond_praat_en_denkt_mee_met_mjp_fiets

Fietsersbond praat en denkt mee met MJP Fiets

[]28 september 2016 - Dit voorjaar reageerde de Fietsersbond Amsterdam op de evaluatie van het huidige Meerjarenplan Fiets, om input te geven voor het nieuwe plan in voorbereiding. Nu spraken we met de ambtenaren die aan het nieuwe MJP Fiets werken. De Fietsersbond ondersteunt veel punten in het plan in aanbouw maar benadrukt dat er scherpere keuzes nodig zijn om daadwerkelijk meer ruimte voor de groeiende aantallen fietsers en voetgangers te maken.

In het MJP 2012-2016 worden geen duidelijke keuzes gemaakt wat betreft het gewenste kwaliteitsniveau van het Fietsnetwerk. In het nieuwe MJP zou uitgangspunt moeten zijn dat radicale keuzes voor fiets- en voetgangersverkeer nodig zijn om de stad niet te laten vastlopen en aantrekkelijk te houden en te maken. Vanwege de krappe ruimte in Amsterdam kan dat alleen als er minder ruimte komt voor rijdende en stilstaande auto’s.
Dat kan o.a. door circulatiemaatregelen (knippen en een-richting maken voor autoverkeer) en effectiever autoparkeerbeleid. Dat betekent ook dat bij verkeerslichten fietsers meer prioriteit moeten krijgen, en dat er kwaliteitseisen hierover moeten worden vastgelegd en uitgevoerd.

Kiezen voor fietsers vraagt ook om bij herinrichtingen echt voor hen te kiezen. Waar de ruimte krap is verdienen fietsers, en voetgangers, prioriteit boven auto´s en met namen geparkeerde auto’s.

Fietsnetwerk

In het volgende MJP zal het accent moeten liggen op verbetering van het Fietsnetwerk: ontbrekende schakels, de kwaliteit van het Fietsnetwerk en betere afstelling van verkeerslichten.
Voor het verbeteren van het fietsnet is het verbeteren van kruisingen belangrijk en kansrijk. Daarbij gaat het om het verkorten van de wachttijd, het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van opstelruimte voor fietsers.
Betere kruisingen kunnen ook bereikt worden door rotondes i.p.v. verkeerslichten of minder lichten door minder autoverkeer. (radicale) keuze voor de fiets blijkt vooral op de keuze bij kruisingen.

Kwaliteitsniveau
In het vorige MJP (2012-2016) worden geen duidelijke keuzes gemaakt wat betreft het gewenste kwaliteitsniveau van het Fietsnetwerk. Daarvoor is in het nieuwe MJP dus meer aandacht nodig:
waaraan moet het plusnetwerk voldoen? Welke eisen stellen we aan fietsstraten, fietsstroken en fietspaden? Die zullen niet voor elke situatie precies hetzelfde kunnen zijn.

Er moet een ambitieus uitvoeringsprogramma met voldoende budget komen om ontbrekende en zwakke schakels in het fietsnetwerk uit te voeren.

Het Meerjarenplan Fiets zal naar verwachting medio 2017 worden vast gesteld, na inspraak en consultatie stadsdelen.

Lees hier onze volledige reactie

Ook gaven wij een toelichting tijdens een bijeenkomst eind september met ambtenaren over onze visie

Lees hier de evaluatie van het Meerjarenplan Fiets

Lees hier meer over het Meerjarenplan Fiets


Terug naar de voorpagina


- sharethis

nieuws/28_september_2016_fietsersbond_praat_en_denkt_mee_met_mjp_fiets.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)