Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:4_maart_2020_uitspraak_over_fietsen_westerpark

Uitspraak over fietsen Westerpark

De rechter heeft een beroep van de Fietsersbond tegen het aanwijzen van het Westerpark als voetgangerszone ongegrond verklaard. Weliswaar zou het wat extra zorgvuldigheid vragen van de fietsers tegenover de voetgangers, maar het zou niet onredelijk zijn dat de prioriteit in het park ligt bij voetgangers en recreanten, omdat het park een verblijfsfunctie heeft en er evenementen plaats vinden. De rechter deelt niet onze mening dat het verkeersbesluit mogelijk een eerste stap is naar het verdwijnen van het Plusnet. De gemeente heeft ter zitting aangegeven de situatie blijvend in de gaten te houden en dat gelet op de toename van het aantal woningen, het Plusnet Fiets een belangrijke route blijft naast de alternatieve routes over de Haarlemmerweg en de Zaanstraat.

Lees de uitspraak hier

nieuws/4_maart_2020_uitspraak_over_fietsen_westerpark.txt · Laatst gewijzigd: 2020/04/29 19:47 door johan