Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


corona_mei-ext

Fiets-visie Fietsersbond op post-Corona Amsterdam

Toelichting en voorbeelden

8 mei 2020

Maatregelen

1. Om voldoende afstand te kunnen houden

 • a. Stel in principe in de hele stad een maximum snelheid van 30km/uur in en maak fietspaden onverplicht. Snelle, brede, stoere fietsers kunnen dan op de rijbaan rijden (snorscooters moeten dat). Voor kwetsbare fietsers
  (kinderen, ouderen etc) is behoud van het fietspad essentieel.

Waar: Kinkerstraat, De Clercqstraat, Linnaeusstraat, de tweede fietsring (van de Amstel tot het Frederik Hendrikplantsoen), Jodenbreestraat, Spuistraat, etc.

 • b. Stel op wegen met 2×2 autorijbanen de rechterrijbaan open voor fietsers (is ook gunstig voor de vermindering van het autoverkeer, zie punt 3)

Waar: Overtoomse Sluis, Surinameplein, Wibautstraat etc.

 • c. Autoverkeer naar de tram- of busbaan waar ruimte voor fietsers en voetgangers te krap is. Fietsers verhuizen naar de autorijstrook en voetgangers krijgen het fietspad erbij.

Waar: Kinkerstraat, de tweede fietsring (van de Amstel tot het Frederik Hendrikplantsoen), etc.

2. Voldoende ruimte voor fietsers bij verkeerslichten, bruggen en ponten

Ophoping van fietsers moet worden vermeden, maar is vaak praktisch onvermijdelijk bij verkeerslichten, bruggen en ponten. Ook na groen rijden fietsers vaak nog geruime tijd (te) dicht op elkaar. Oplossingen voor verkeerslichten

 • a. Zet verkeerslichten uit

Waar: Elizabeth Wolfstraat – De Clercqstraat, Prins Hendrikkade-Damrak, Prins Hendrikkade-Martelaarsgracht, NZ-Voorburgwal-Paleisstraat, Raadhuisstraat-Grachten, Kerkstraat-Vijzelstraat, de verkeerslichten op de De Lairessestraat.

 • b. Zorg voor korter rood voor fietsers. Bijv. door tweemaal groen per cyclus.

Waar: De oversteken over de S100, Vondelpark-Amstelveenseweg, de verkeerslichten op de Binnenring zoals bij de Czaar Peterstraat-Eilandenboulevard en Fred Petterpad-Van Eesterenlaan; Zeeburgerdijk-Zuiderzeeweg. Oplossingen voor ponten en bruggen

 • c. Maak meer opstelruimte voor fietsers waar gewacht moet worden.

Waar: Bijv: de beweegbare bruggen en verkeerslichten.

 • d. Zet meer ponten in en/of maak de IJ-tunnel toegankelijk voor fietsers (is ook gunstig voor de vermindering van het autoverkeer, zie punt 3). Laat op de Hemweg- en Buitenhuizenpont alleen bijzonder vervoer toe (en verwijs autoverkeer naar de tunnels).

3. Minder autoverkeer in de stad. Hoe minder auto’s hoe meer ruimte voor fietsers en voetgangers

 • a. Sluit parkeergarages voor bezoekers en benut de vrijgekomen ruimte voor fietsparkeren en bewonersparkeren. Daarmee kunnen op straat meer parkeerplaatsen opgeheven worden.

Waar: Binnenstad (Bijenkorf-garage, bezoekersgarage NZ Voorburgwal, Prins Hendrikkade etc.)

 • b. Maak het onmogelijk kinderen met de auto bij school af te zetten, zodat lopende en fietsende kinderen veiliger hun school kunnen bereiken.

4. Verlicht de druk op fietspaden

 • a. Verbeter autoluwe fietsroutes. Amsterdam kent (of kende) een aantal autoluwe routes die een goed alternatief voor drukke krappe hoofdwegen (zouden) kunnen zijn en daarmee de drukste fietsroutes ontlasten en een veilig alternatief bieden voor kwetsbare fietsers. Ze moeten dan wel geschikt (in breedte) en aantrekkelijk zijn (vlak wegdek met fietsvriendelijke drempels).

Waar: Aan één zijde P-plekken opheffen: Jozef Israelskade, Hoogte Kadijk, Leliegracht, Bilderdijkkade, van der Palmkade; wegdek herstellen: Zeeburgerpad, Israelskade (gevaarlijke dremepels) en Bilderdijkkade Oost (slecht wegdek).

 • b. Herstel ontbrekende schakels in autoluwe fietsroutes.

Waar: de fietsoversteek Baarsjesweg - Sloterkade op de Overtoomse Sluis (zie hieronder). Denk ook aan het voor fietsers (weer) openstellen van: Kippebrug (Kattenburg); J.D Meijerplein (Dokwerker); DR. D.M.Sluyspad (Hortus); Nwe Amstelstraat (Joods Historisch), Amstelstraat (w-ri), Rembrandtplein, Reguliersbreestraat; Reguliers Dwarsstraat; Mozes en Aäronstraat; Leidsestraat; Frederiksplein-Achtergracht (Asvo); Violettenstraat (Jordaan); brug Waalstraat over Amstelkanaal, Eerste vd Helststraat; Vechtstraat (tussen Lekstraat en Trompenburgstraat); verlengde Tollenstraat(langs de hallen)

5. Creëer meer ruimte op stoepen

Bij publiekstrekkers (bijv. supermarkten, stallingen, uitgaanscentra etc.) is vaak onvoldoende ruimte voor het parkeren van fietsen. Als fietsen niet op de stoep hoeven te parkeren is er meer ruimte voor (doorgaande) voetgangers.
Waar: Kinkerstraat, Oranjeloper, Zeilstraat/Hoofddorpplein, toekomstige tweede fietsring (van Ceintuurbaan tot Frederik Hendrikplantsoen).

6. Versnel de aanpak van bekende knelpunten

In het MJP Fiets en Verkeersveiligheid en in de Agenda Amsterdam Autoluw staan maatregelen die bijdragen aan meer ruimte voor fietsers en eenvoudig naar voren gehaald kan worden.
Waar: Van Woustraat

De langere termijn

Bovenstaande maatregelen vergen nauwelijks investeringen of werkzaamheden en kunnen dus onmiddellijk genomen worden. Een aantal knelpunten is minder eenvoudig om aan te pakken. Hieronder een korte opsomming van verdergaande maatregelen die nodig zijn op de iets langere termijn.

 • 1. Tweerichtingsfietspaden

Op tweerichtingsfietspaden is afstand houden extra lastig. Maar ze omvormen naar eenrichtingpaden zal in de praktijk tot onveiligheid leiden, gezien de onuitroeibare behoefte om tegen de richting in te fietsen.
Waar:

 • a. De fietsroutes voor en achter CS. De situatie achter het station is slecht, fietspad is te smal en het wegdek is voor fietsers niet goed. Deze werkzaamheden zouden zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Ter plekke is voldoende ruimte.
 • b. Verwijs ook buiten de ring A10 de snorfiets met helm op naar de rijbaan. Een dergelijke maatregel is in lijn met ‘fietspaden onverplicht’ (1a).
 • c. Tweerichting fietspaden in Nieuw-West, Buitenveldert en Zuidoost: zeer drukke tweerichtingsfietspaden verbreden.


 • 2. Breedte fietspaden
 • Alle fietspaden moeten minimaal voldoen aan de CVC norm van 2,5m breed. Een breedte van 2.70 maakt veilig inhalen van 2 naast elkaar rijdende fietsers mogelijk en verhoogt daardoor de capaciteit aanzienlijk. Voer op drukke fietsverbindingen binnen de A-10 eenrichtingsverkeer in voor auto's (zie bijv. 1a) en bestem de andere rijbaan voor fietsers


 • 3. Eeenrichtingsverkeer voor auto's
 • Voer op drukke fietsverbindingen binnen de A-10 eenrichtingsverkeer in voor auto's (zie bijv. 1a) en bestem de andere rijbaan voor fietsers
Drukte bij de ponten

Fietsoversteek Baarsjesweg - Sloterkade op de Overtoomse Sluis

Langs de westzijde van de Kostverlorenvaart loopt een druk gebruikte fietsroute. Maar er ontbreekt een directe verbinding tussen de Baarsjesweg en de Sloterkade bij de Overtoomse sluis. Fietsers gebruiken voor de oversteek vooral het verkeerslicht bij de Overtoom. Daar is het zeer druk, op krappe ruimte, te bereiken via erg smal fietspad (zie foto hieronder).

Chaos op de brug Overtoomse Sluis

Mogelijke oplossing: Als auto’s op de westzijde van de Overtoomse sluis één rijstrook per richting krijgen kan er met veilige opstelruimtes tussen auto en tram een veilige oversteek gemaakt worden voor fietsers en voetgangers (hieronder schematisch aangegeven).

Ruimte voor een fietsoversteek Overtoomse Sluis

Effect:

 • Meer ruimte voor fietser en voetganger → 1,5m wordt haalbaar
 • Korter wachten voor fietsers en voetgangers → minder klontvorming bij oversteek, en verder op de route
 • Minder opstelruimte voor auto’s. Stad-uit ongeveer 40 meter, stad-in ongeveer 55 meter. Hierdoor minder doorstroming auto.
 • Beperking auto’s kan als kraan fungeren voor de rest van het netwerk.
 • De beperkte autodoorstroming leidt tot een betere doorstroming voor fietsers en voetgangers


Ter vergelijking de druk gebruikte oversteek bij de Zeilbrug

Fietsoversteek Zeilbrug thv de Sloterkade
Fiets- en voetgangersoversteek Zeilbrug/Sloterkade


Zie ook vergelijkbare suggesties van het Fietsberaad

corona_mei-ext.txt · Laatst gewijzigd: 2020/05/14 16:18 door johan