Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Action disabled: source
fietsbevordering

Fietsbevorderen

fietsbevorderen.jpgFietsen voor alle Nederlanders
Op basis van de resultaten van het projekt “Fietsen is goed voor alle Nederlanders” uit 2006, heeft de Fietsersbond geconcludeerd dat een structurele aanpak van fietsbevordering nodig en gewenst is.
In 2007 willen we in samenwerking met de gemeente en andere partners een gedegen plan van aanpak maken waarin wensen en mogelijkheden worden afgewogen, partners gezocht enz. Dit plan van aanpak zou de basis moeten vormen voor structureel gemeentelijk beleid voor fietsbevordering.

fietsbevordering.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)