Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nemo-route

NEMO-route

2013: Een klacht en een D66-raadsnotitie

Volgens het Parool gaat het helemaal goedkomen. In 2015.

2010: Nieuw bestuur van het stadsdeel

We maakten wat foto's van de route, zodat we tenminste weten waar we het over hebben. Wat kan er nu wel en niet? Volgens ons is er ruimte genoeg om bij wijze van spreken een plankje op de trap te leggen, zodat je als fietser niet hoeft af te stappen. Zie hier voor de foto's. We hopen dat het nieuwe stadsdeelbestuur er nog eens goed zijn best voor wil doen!

2009: Het bestuur maakt het moeilijk

Het bestuur van het stadsdeel heeft na de raadsbespreking onderzocht wat er volgens hen mogelijk is. Daarvoor hebben ze gepraat met NEMO, die de grond in erfpacht hebben. Die zien nogal wat beren op de weg. Wij denken dat dit een beetje gezocht is. Als je een beetje flexibel en pragmatisch denkt, hoef je niet te streven naar een hellingbaan van 20 meter omdat dat de ideale hellingshoek volgens de normen oplevert. Zie hier voor het negatieve advies.

2008: Een klacht en een D66-raadsnotitie

In het Meerjarenplan Fiets (zie hier) staat de zogenaamde NEMO-route genoemd als missende schakel in het Hoofdnet Fiets. We krijgen er ook regelmatig klachten over, zoals deze. Het grote probleem is natuurlijk de oversteek over de IJtunnel, die met een naar verkeerslicht geregeld is, dat je graag wil kunnen vermijden. Sinds de opening van de bibliotheek in 2007 is het belang alleen maar toegenomen.
In het voorjaar van 2008 schrijft D66 een heldere pragmatische nota, die ze met onze steun indienen in de stadsdeelraad van stadsdeel Centrum. Daar wordt de notitie goed ontvangen.

[brug tussen Oosterdokseiland en Nemo]

nemo-route.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)