Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Action disabled: source
nieuws:13_oktober_2011_centrum_moet_meer_ruimte_maken_voor_de_fiets

Centrum moet meer ruimte maken voor de fiets

Is het aantal autoritten van en naar de binnenstad de afgelopen 20 jaar met 30% verminderd, het aantal ritten op de fiets is verdubbeld. Daarom - en omdat die trend doorzet - moet er in de binnenstad meer ruimte komen voor de fiets.

Omdat die ontwikkeling volgens het Trendrapport Amsterdamse binnenstad (2010-2011) zal doorzetten (en er geen reden is hem te willen ombuigen) is er voor de fiets “steeds meer ruimte in de smalle straten van de compacte binnenstad” nodig. Omdat die ruimte nu nog vaak gevonden wordt ten koste van voetgangers, vormt het fietsverkeer voor veel bezoekers van de stad (met name shoppers en toeristen) een grote ergernis.

Volgens het rapport moet er daarom gewerkt worden aan meer “fietspaden op routes van en naar publiekstrekkende instellingen en voldoende plaatsen om te stallen, onder- en bovengronds, in de buurt van universiteiten en grote horecagelegenheden, bioscopen en in woonbuurten.” Daarnaast moeten fietsers meer bereidheid gaan tonen om hun fietsen ondergronds te parkeren en/of te stallen en moeten publiekstrekkende organisaties meer investeren in het creëren van aantrekkelijke fietsparkeergelegenheid.

Commentaar
Wat ontbreekt bij de oplossingen is het voornemen onnodig autoverkeer verder terug te dringen (bijv. door het autovrij maken van bepaalde routes) en zodoende ruimte die nu door parkerende auto's in beslag genomen wordt voor fietsparkeren geschikt te maken.
Ook lijkt de gemeente nog onvoldoende te beseffen dat de ruimte die beschikbaar moet komen voor de fietser van functioneel hoogwaardige kwaliteit moet zijn en gehouden moet worden.
Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/13_oktober_2011_centrum_moet_meer_ruimte_maken_voor_de_fiets.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)