Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Action disabled: source
nieuws:13_oktober_2011_motie_tweede_kamer_over_helmplicht_verworpen

Motie helmplicht verworpen

Tweede Kamerleden Ineke van Gent en Kees Verhoeven dienden een motie in voor een helmplicht voor alle scooters, dus ook die met blauwe kentekenplaten. Hierdoor zouden zij dan automatisch naar de rijbaan verhuizen, inplaats van het fietspad. De motie haalde het bij stemming niet. Hieronder de letterlijke tekst van de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat snorfietsen verplicht gebruikmaken van het fietspad, tenzij de lokale wegbeheerder hen naar de rijbaan verwijst;

constaterende dat het aantal snorfietsen, met name snorscooters, snel toeneemt, hetgeen in diverse gemeenten leidt tot grote drukte en onveilige situaties op het fietspad;

constaterende dat de maatregel “brommers op de rijbaan” heeft geleid tot een afname van het aantal letselongevallen onder brommerrijders met meer dan 30%;

constaterende dat de gemeente Amsterdam voorstander is van een grootschalig experiment om snorfietsen – waaronder scooters – op de rijbaan te laten rijden in plaats van op het fietspad;

constaterende dat een snorfietsbestuurder zonder helm niet veilig aan het verkeer kan deelnemen op de rijbaan en er dus een helmplicht voor de periode van dit experiment zou moeten gelden;

constaterende dat de minister inmiddels heeft toegezegd haar medewerking te willen verlenen door onderzoeksgegevens ter beschikking te stellen, maar dat de gemeente Amsterdam ook van de minister afhankelijk is voor de invoering van een tijdelijke helmplicht;

verzoekt de regering om het mogelijk te maken een tijdelijke helmplicht in te voeren voor bestuurders van snorfietsen gedurende een experiment waarbij snorfietsen van de fietspaden naar de rijbaan gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

de leden Van Gent en Verhoeven


Home

nieuws/13_oktober_2011_motie_tweede_kamer_over_helmplicht_verworpen.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)