Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:18_october_2010_overstap_auto-fiets_leidt_tot_meer_slachtoffers_maar_is_goed_voor_volksgezondheid

Overstap auto-fiets per saldo goed voor volksgezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht wat het betekent voor de volksgezondheid wanneer korte autoritten worden vervangen door fietsritten. Gekeken is naar de factoren lichamelijke beweging, milieu en verkeersveiligheid. De lichamelijke beweging van de nieuwe fietsers doet de balans positief uitslaan.

Gezondheidseffecten
Geschat wordt dat de ziektelast na 1 jaar is afgenomen met maximaal 1,3% wanneer iedereen een extra dag per week op de fiets stapt en een halfuur langer fietst. De gezondheidsbaten ten gevolge van minder geluid en luchtverontreiniging door het wegverkeer zijn relatief klein. De gezondheidseffecten door meer bewegen compenseren min of meer de negatieve gevolgen die een overstap van auto naar fiets heeft voor de verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheidseffecten
De SWOV rekent met een toename van 4 tot 8 verkeersdoden en ongeveer 500 ernstig verkeersgewonden wanneer 10% van de korte autoritten wordt vervangen door fietsritten. Onder mannen jonger dan 35 jaar neemt het aantal verkeersdoden af; voor oudere automobilisten die overstappen naar de fiets neemt het aantal verkeersdoden toe.


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/18_october_2010_overstap_auto-fiets_leidt_tot_meer_slachtoffers_maar_is_goed_voor_volksgezondheid.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)