Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:26_maart_2012_verkeer_amsterdam_onveiliger_dan_gedacht

Verkeer Amsterdam onveiliger dan gedacht

[Fietser ernstig gewond bij aanrijding bij het Rijksmuseum]Volgens onderzoeksbureau Via is het aantal ernstige maar niet-dodelijke ongevallen in Amsterdam tussen 2007 en 2009 niet afgenomen, zoals gedacht, maar juist toegenomen.

Geen 353 maar 1233 ernstige ongevallen
Volgens de officiële registratiecijfers daalde het aantal ongevallen van 389 in 2007 naar 353 in 2009 (volgens O+S daalde het zelfs naar 341). Maar als die getallen gecorrigeerd worden op basis van de cijfers die beschikbaar zijn via ziekenhuisregistratie dan blijkt er heel iets anders. Niet alleen zijn de ongevallencijfers veel hoger, er zit ook een stijgende lijn in. Van 971 in 2007 naar 1233 in 2009. Een stijging die bovendien in schril contrast staat met de ambitie om in 2020 uit te komen op niet meer dan 361 ernstige ongevallen (waar we volgens de officiële cijfers nu al onder zitten).

[Fietspad ingang Vondelpark bij de Van Eeghenlaan - ligt er al maanden zo bij.]Meer inzet nodig
De Fietsersbond maakt zich zorgen om deze trend, vooral omdat fietsers en ouderen (2 groeiende groepen) tot de slachtoffers behoren. Deze feiten zouden voor de wegbeheerders een aansporing moeten zijn om extra in te zetten op maatregelen die de veiligheid écht vergroten (en niet alleen maar de schijn van veiligheid wekken). En in ieder geval zou er minder bezuinigd moeten worden op het onderhoud van wegen zoals in veel stadsdelen wegens de financiële crisis gebeurt, terwijl gebreken aan de weginrichting juist een belangrijke oorzaak vormen van ongevallen onder juist die twee kwetsbare groepen.

Zie ook


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/26_maart_2012_verkeer_amsterdam_onveiliger_dan_gedacht.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)