Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Action disabled: source
nieuws:28_juli_2012_fietsersbond_wil_meer_fietsplek_op_hempont

Fietsersbond wil meer fietsplek op Hempont

[Genoeg ruimte in het autodeel van de Hempont]De afdelingen Zaanstreek en Amsterdam dringen aan op meer ruimte voor de fiets op de Hempont. Ruimtegebrek in de spits leidt tot gevaarlijke situaties.

De Fietsersbond wil graag een aanpassing aan de Hempont om meer fietsers tegelijkertijd veiliger en gezonder over te kunnen zetten.

Aanleiding
Steeds meer reizigers gebruiken de fiets als vervoermiddel tussen Zaanstad en Amsterdam-Westpoort. Daardoor komt het vooral in de spits vaak voor dat niet alle fietsers in het voor hen bestemde deel van de Hempont passen. Fietsers stellen zich dan op tussen de auto’s en het vrachtverkeer, wat bij het op- en afrijden gevaarlijk kan zijn.

Niet alleen fietsers nemen de pont. In de afgelopen jaren is het aantal brom- en snorfietsen in Nederland fors toegenomen (CBS: van totaal 690.000 in 2007 tot 1.000.000 in 2011). Ook zij zijn op de pont aangewezen en gebruiken hetzelfde vak als de fietsers. De brom- en snorfietsers rijden veelal - hoewel dat verboden is - met de motor aan de pont op en starten het apparaat op de pont voordat ze kunnen afrijden. Daarbij berokkenen de uitlaatgassen, die veel ongezond ultrafijnstof bevatten, schade aan de gezondheid van iedereen in de omgeving, met name de fietsers.

Het aantal auto’s en vrachtauto’s op de pont is in de loop van de jaren juist fors afgenomen (Gemeente Zaanstad afd. S&O: van 170.421 voertuigen in 2007 naar 114.321 in 2010).
Door de aanleg van de tweede Coentunnel, het stimuleren van fietsgebruik en de toename van het aantal brom- en snorfietsen zullen deze trends alleen maar sterker worden.

Voorstel
We hebben begrepen dat een extra pont of extra afvaarten in de spits geen haalbare opties zijn. Daarom stelt de Fietsersbond voor om één van de huidige drie rijstroken voor auto’s te bestemmen voor brom-, snor- én gewone fietsen. Het is eenvoudig om hier bijvoorbeeld met een aantal “barriers” tussen de rijstroken een proef mee te doen. Dat biedt meteen de mogelijkheid om in de vakken die nu voor fietsers bestemd zijn, brom- en snorfietsen niet meer toe te staan. Fietsers hebben dan in ieder geval de mogelijkheid om een plaats te kiezen die relatief vrij is van de uitlaatgassen van brom- en snorfietsen.

Alleen maar voordelen
We verwachten dat deze oplossing weinig effect heeft op de doorstroming van het autoverkeer, geen nadelen heeft voor brom- en snorfietsers en met geringe kosten zowel de hinder van uitlaatgassen als het plaatsgebrek voor fietsers oplost. Én dat het op termijn meer forenzen en bezoekers zal verleiden om per fiets tussen Amsterdam en Zaanstad te reizen.

We vragen de gemeente Amsterdam daarom om als opdrachtgever van deze pontverbinding het GVB - dat per 1 januari 2013 deze pontverbinding gaat verzorgen - op te dragen deze proef uit te voeren als .


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/28_juli_2012_fietsersbond_wil_meer_fietsplek_op_hempont.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)