Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:2_april_2012_alleen_ouderen_en_invaliden_op_de_snorfiets

Alleen bejaarden en invaliden op snorfietsen door de duinen

Of het juridisch waterdicht in elkaar zit, betwijfelt ook Staatsbosbeheer. Maar effect heeft het wel: een onderbord dat snorfietsen op het fietspad door de duinen alleen toelaat als de berijder 65+ of invalide is..

Door het duingebied tussen Wassenaar en de grens van Noord-Holland loopt een onverplicht provinciaal fietspad op grond van Staatsbosbeheer, waar snor- en/of bromfietsen niet zijn toegestaan. In 2004 voerde Staatsbosbeheer gebruiksovereenkomsten in waarmee een uitzondering kon worden gemaakt voor ouderen en minder-validen. Voor het verkrijgen van zo'n gebruiksovereenkomst vroeg Staatsbosbeheer een kopie van het identiteitsbewijs, een kopie van het kentekenbewijs en een verklaring van de huisarts waarin stond dat de betreffende persoon fysiek niet in staat werd geacht te fietsen door de duinen. In de loop der tijd liep het aantal vergunninghouders op tot een kleine 300 mensen. Daarmee nam ook het aantal administratieve handelingen flink toe. Reden om in 2011 te besluiten om de regeling te beëindigen en onderborden aan te brengen.

In de praktijk werkt dit goed, zo meldt Staatsbosbeheer. Handhavers in het gebied - over het algemeen boswachters van Staatsbosbeheer - 'gedogen' mensen die ouder zijn dan 65+ en/of maken een inschatting of iemand mindervalide is. 'Wanneer wij jongeren of brommers staande houden wordt door voorbijgangers (racefietsers, recreatiefietsers maar ook wandelaars) regelmatig zeer onaardig gereageerd richting overtreders. Dit heb ik niet meegemaakt als we een oudere staande houden. Er is dus kennelijk begrip voor de regeling', aldus de boswachter ter plaatse.

Juridisch gezien valt er wel een en ander af te dingen op de bebording, zo erkent ook Staatbosbeheer. 'Wij maken immers door middel van de borden een uitzondering op de regelgeving zoals die geldt op een provinciaal fietspad. In de praktijk blijkt het echter goed te werken. Wel hebben wij zorgen over de toename van het aantal snellere voertuigen door de komst van de elektrische fiets op het druk gebruikte fietspad. Zoals de praktijk uitwijst is vooral het verschil in snelheid en doelgerichtheid bepalend voor het ontstaan van vervelende situaties.'.


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/2_april_2012_alleen_ouderen_en_invaliden_op_de_snorfiets.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)