Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:2_juni_2012_db_zuid_schrijft_misleidende_brief_aan_benw

DB Zuid schrijft misleidende brief aan B&W

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid verzoekt in een brief aan B&W het hoofdnet fiets uit de onderdoorgang van het Rijksmuseum te halen. De argumenten die het daarbij geeft zitten er vrijwel allemaal naast.

Het Dagelijks Bestuur van Zuid wil de passage onder het Rijksmuseum inrichten als voetgangersgebied. Daarvoor moet het hoofdnet fiets verplaatst worden naar de Hobbemakade en/of de Jan Luijkenstraat. Omdat dit de verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad heeft het stadsdeel een brief aan het College gestuurd met het verzoek dit deel van het hoofdnet fiets te verplaatsen.

Ondeugdelijke argumenten
Stadsdeel Zuid geeft een aantal argumenten voor het verleggen van het hoofdnet fiets. Vrijwel geen van de argumenten houdt steek. Nog merkwaardiger is dat het DB dat weet (en dat deels al heeft moeten toegeven).
Hieronder een overzicht van de argumenten van Zuid, met daaronder (in vette letter) de weerlegging.

 1. Het open houden van de passage voor fietsverkeer is niet de meest verkeersveilige variant. Noch voor fietsers, noch voor voetgangers.
  Het DB weet dat dit niet juist is: eigen onderzoek door DTV wijst dat uit.
 2. De meest veilige fietsroute is een tweerichtingen fietspad aan de tuinzijde van het museum aan de Stadhouderskade en de Hobbemakade. Deze fietsroute moet dan voldoen aan alle eisen van het hoofdnet fiets.
  Het DB weet dat dit een ongefundeerde gissing is, geen feit. Sterker, het is vrijwel zeker een vergissing (en het DB weet dat).
 3. Het verleggen van het fietspad past binnen de doelstellingen van het hoofdnet fiets; de fietsrouteroute langs de Hobbemakade is ook logischer nu het fietspad niet meer dwars over het Museumplein loopt.
  Het DB weet dat dit onzin is, maar pretendeert beter te weten wat een ‘logische’ hoofdnet fietsroute is dan de verkeerskundigen van Amsterdam.
 4. Het is onwenselijk om grote stromen fietsers en voetgangers tegelijkertijd eenzelfde ruimte te laten delen. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, leiden tot een suboptimale uitkomst voor alle partijen.
  Het DB weet dat dit niet waar is: in de passage delen fietsers en voetgangers netzomin eenzelfde ruimte als in elke andere straat van Amsterdam.
 5. Het Dagelijks Bestuur geeft in de passage prioriteit aan de voetganger en sluit hierbij aan bij stedelijk beleid om verkeersstromen te scheiden en de voetganger meer ruimte te geven.
  Het DB weet dat dit niet waar is: de voetganger krijgt netto minder ruimte (met name op de Hobbemakade en de Stadhouderskade waar de ruimte voor voetgangers nu al te krap is) en brengt juist een schone (fietsers) en een vuile (auto) verkeersstroom bij elkaar.
 6. Het toestaan van fietsers in de passage heeft tot gevolg dat deze primair een verkeersfunctie heeft, door de passage aan te wijzen als voetgangersgebied ontstaat er een gebied met een mooie verblijfsfunctie en een hoogwaardige wandelroute tussen binnenstad en het Museumkwartier.
  Dit staat haaks op het vorig jaar aangenomen bestemmingsplan waarin de passage primair een verkeersfunctie heeft. Die kan dus niet nu zomaar effectief geëlimineerd worden. Het DB hoort dat te weten.
Uitgebreidere informatie


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/2_juni_2012_db_zuid_schrijft_misleidende_brief_aan_benw.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)