Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dode_hoek

Dode Hoek

Jaarlijks vallen er teveel dodelijke slachtoffers onder fietsers en voetgangers omdat een vrachtwagenchauffeur ze bij het afslaan niet ziet. Noodlottige ongevallen? Nee, een groot deel van deze ongevallen is volgens de Fietsersbond te voorkomen.

[Ook een optie: een fietsvriendelijke vrachtauto uit de koker van de Londense fietsersbond. Met grote ramen, een lagere zitpositie voor de bestuurder, lagere bumpers, zijafscherming en camera’s. ]

Door betere spiegels of een camera wordt de 'dode hoek' bij vrachtwagens verkleind. Een plaat tussen de wielen (dichte zijafscherming) voorkomt dat fietsers onder de wielen komen. De dodehoekspiegel is bij vrachtwagens verplicht, dichte zijafscherming niet.

De Fietsersbond wil meer. Bijvoorbeeld: in de stad alleen (kleine) vrachtauto's die goed zicht bieden op de rest van het verkeer, alleen chauffeurs die goed toegerust zijn op hun taak (en beseffen wat hun verantwoordelijkheid is), de bijrijder terug op (grotere) vrachtwagens, en dan met de rol van loods, vergelijkbaar met de loodsen die grote schepen veilig de haven binnenloodsen.

[dodehoek ongeval ]

Meer lezen

 • Publicatie 19b van het Fietsberaad over o.a. dodehoekongevallen. Zie ook: hier (lees vooral ook de reacties op het bericht)
 • Fietsvriendelijke vrachtauto ontworpen door de Londense fietserbond
 • Een Belgisch rapport uit 2009 over (de effectiviteit van) technische hulpmiddelen tegen dodehoek-ongevallen)
 • Speciale website over Dode hoek Detectie en Signaleringsystemen.
 • Overheidscampagne van augutsus 2009. Zie ook hier
 • Stand van zaken volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) van juni 2009
 • Artikel in de Vogelvrije Fietser van november 2008: vrachtwagenchauffeurs zijn zich onvoldoende bewust van hun verantwoordelijkheid.
 • Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid over maatregelen tegen dodehoekongevallen (oktober 2008)
 • In het Parool van 27 februari 2008 wordt gesuggereerd dat meer vrouwen slachtoffer worden van dodehoekongevallen omdat ze minder door rood rijden.
 • Het AD van 11 februari 2008 meldt dat de vrachtsector geen geld wil uitgeven aan maatregelen die dodehoek-ongevallen helpen voorkomen.
 • SBS6 video over de (uitvinder van de) dodehoekspiegel.
 • voorlichtingsfilmpje van de gemeente Amsterdam (12 oktober 2007)
 • Artikel (pdf) uit Fietsverkeer (blad van het Fietsberaad van oktober 2007) waarin een overzicht gegeven wordt van de actuele stand van zaken in het onderzoek naar (het voorkomen van) dodehoekongevallen. Conclusie: “Er is geen eenduidige oplossing voor de aanpak van dodehoekongevallen. Duidelijk is wel dat de hoop niet alleen moet worden gevestigd op het aanbrengen van extra spiegels op vrachtauto’s.”
 • Artikel (pdf) uit OEK 71 (van januari 2007) dat als volgt begint:
  “Het aantal dodehoek-ongelukken neemt weer toe. Was in 2002 en 2003 het aantal dodelijke slachtoffers in Nederland teruggelopen, inmiddels zijn we weer terug op zo'n 16 doden per jaar. Hoe is dat mogelijk na alle aandacht voor het probleem en na alle maatregelen die intussen genomen zijn? En belangrijker nog: hoe kan het tij weer gekeerd worden? Moet misschien gewoon de bijrijder weer terug op de truck?”


dode_hoek.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)