Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:12_januari_2012_scooterbeleid_in_amsterdamse_raadscommissie

Scooteroverlast in Amsterdamse raadscommissie

Op donderdag 19 januari bespreekt de raadscommissie verkeer de onderwerpen verkeersveiligheid en scooteroverlast. Verkeerswethouder Wiebes stelt voor in te zetten op 'handhaving' en voorlichting en om scooters te weren uit parken en van fietspaden in 30-km zones. Maar om de overlast echt aan te pakken is volgens ons meer nodig.

In de notities wordt aangegeven dat er maar weinig gewonden worden geregistreerd van ongevallen tussen fietsers en snorscooters op het fietspad. Volgens de Fietsersbond geven deze cijfers niet een goed beeld. Veel ongelukken als het gevolg van onverwachte inhaalmanoeuvres worden geregistreerd als 'eenzijdige ongevallen' (ongeval zonder 'tegenpartij'). Ongevallen met klein letsel worden helemaal niet geregistreerd. Maar ook het onveiligheidsgevoel waardoor sommige ouderen of ouders met kinderen niet meer durven fietsen, zijn niet uit te vlakken.

Onder meer de Fietsersbond zal in de inspraak duidelijk maken wat de gemeente meer kan en zou moeten doen

Agenda van de commissievergadering met alle stukken:

http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=1968

Aanmelden als inspreker kan via:

https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/mailformsubhomes/aanmelden_om_in_te/


Home

nieuws/12_januari_2012_scooterbeleid_in_amsterdamse_raadscommissie.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)