Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:19_januari_2011_onderzoek:94_rijdt_te_hard

Fietsersbond wil einde aan scheurende scooters op Amsterdamse fietspaden

Onderzoek: 94% rijdt te hard!

Uit onderzoek van de Fietsersbond in Amsterdam blijkt dat 94% van de snorfietsers op het fietspad te hard rijdt. Gemiddeld reden snorfietsen 37 km/uur: bijna 50% sneller dan het maximum van 25 km/uur. De Fietsersbond presenteert het onderzoek en aanbevelingen donderdag 20 januari aan de verkeers- en milieuwoordvoerders van de gemeenteraad. De Fietsersbond pleit onder andere voor meer snelheidscontroles op straat en een snorfietsverbod op smalle fietspaden.

Snelheid moet omlaag

De huidige snelheidscontroles blijken weinig effectief. Een oorzaak is volgens de Fietsersbond dat de marges voor een bekeuring nu veel te groot zijn: als op de rollentestbank 39 km/uur wordt gemeten, kom je nog zonder bekeuring weg. Rollenbanktesten zijn bovendien makkelijk te omzeilen. De Fietsersbond wil dat over een jaar minimaal 85% van de snorfietsers op het fietspad zich aan de maximum snelheid van 25 km/uur houdt. De controlemarges moeten daarom fors omlaag en de politie moet de werkelijke snelheid op straat veel vaker controleren, aldus de Fietsersbond.

Fietspad te smal voor snorscooters

De Fietsersbond vergeleek ook de in Amsterdam gehanteerde normen voor de breedte van fietspaden met de breedte van de huidige snorfietsen. De meeste snorscooters zijn inclusief de spiegels gemiddeld ruim 80 cm; er zijn er die 120 cm breed zijn. De fietspadnormen zijn daar niet op berekend. Dit betekent dat passeren op een fietspad vaak ‘rakelings’ tot ‘rakend’ gebeurt. In afwachting van verbreding van de fietspaden, stelt de Fietsersbond voor om smalle fietspaden met een bord ‘onverplicht fietspad’ te sluiten voor snorfietser.

De snorfiets zoals hij bedoeld was

De oorspronkelijke snorfiets was bedoeld voor mensen die om lichamelijke redenen niet konden fietsen en kon echt niet harder dan 20 km/h. Een helmplicht was niet nodig. De huidige snorfiets is een compleet ander voertuig: de populaire snorscooter heeft een vermogen gelijk aan dat van bromfietsen. Niet alleen de moedwillig opgevoerde snorfietsen gaan te hard, ook de snorscooters in de verhuur en de handel halen in veel gevallen 35 of 40 km/u. Dit blijkt onder andere uit de metingen die de Fietsersbond heeft gedaan met huurscooters. Een van de mogelijke oplossingen voor de huidige overlast is, van de snorfiets weer het voertuig te maken zoals het bedoeld is. De rest van de snorscooters valt dan in de categorie bromfiets, zodat hij naar de rijbaan kan. Het fietspad wordt dan weer de plaats voor voertuigen met een duurzaam beperkte snelheid, waaronder de fiets en de fiets met elektrische trapondersteuning. Zo blijft het fietspad de veilige plek voor langzaam verkeer die de wetgever in 1999 voor ogen had.

Ook in de landelijke en lokale politiek is er een groeiende aandacht voor de overlast van snorscooters. Een meerderheid in de Tweede Kamer nam in december 2010 een motie aan waar verder onderzoek en maatregelen in werden bepleit. In Amsterdam maakt GroenLinks zich al een tijd zorgen over de overlast van het toenemend aantal snorscooters in de hoofdstad. Fractielid Fjodor Molenaar presenteert op donderdag 20 januari een uitgebreid plan van aanpak om de overlast voor de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit te beperken. De Fietsersbond is blij met dit initiatief en hoopt dat ook andere partijen, op landelijk en lokaal niveau, op korte termijn besluiten de voorgestelde maatregelen voortvarend aan te pakken.

Op www.scooteroverlast.nl tekenden binnen enkele maanden al meer dan 5000 mensen de petitie tegen scooteroverlast in Amsterdam.

Download hier ons onderzoek.Teken de petitie!


Home

nieuws/19_januari_2011_onderzoek/94_rijdt_te_hard.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)