Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Action disabled: source
nieuws:22_november_2012_minister_tegen_helmplicht_voor_snorfietsers

Minister tegen helmplicht voor snorfietsers

VVD-minister van Infrastructuur is er niet voor om mensen die op een snorfiets rijden te verplichten een helm te dragen. VVD-wethouder Wiebes van Amsterdam is daar wel voor.

Volgens het ANP vroeg GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren naar een helmplicht, omdat de Amsterdamse verkeerswethouder Eric Wiebes die graag zou zien. Snorfietsers met helm zouden op de autorijbaan kunnen gaan rijden. Dan zouden fietsers ook minder last hebben van de snorders.
Schultz heeft de hoofdstad laten weten dat er experimenten mogen worden gedaan met snorfietsen op de gewone weg. “En dan is het aan de Amsterdammer zelf om te bepalen of hij een helm op doet”, aldus de minister.

Zeeuwse kappen
De minister vertelde hoe het komt dat snorfietsers geen helm hoeven te dragen: “Dat is ooit besloten in verband met het dragen van Zeeuwse kappen en andere klederdrachten”, zei ze. “Die glorie vind ik mooi. Er verandert al veel in de samenleving. Dit zou ik zo willen laten.” Bovendien is het voor de verkeersveiligheid volgens Schultz ook niet nodig om de regels aan te passen. Aldus het ANP.

Veel ongevallen met snorfietsen
Overigens is het vreemd dat de minister in haar afwijzing een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid, gezien het feit dat het juist jonge snorscooterberijders zijn die het grootste ongevalsrisico lopen, terwijl door een helm “de kans op dodelijk letsel afneemt met 40% en de kans op ernstig letsel met 30%” (SWOV). Volgens VeiligheidNL is in slechts 3 jaar tijd (tussen 2005 en 2008) het aantal schedel- en hersenletsel-behandelingen voor scooterongevallen gestegen met 66% (van 7.400 SEH-behandelingen gemiddeld voor de jaren 2002-2005 naar ruim 12.000 sinds 2008).

Overigens is - niet verrassend- ook de brancheorganisatie BOVAG tegen een helmplicht: “een helmplicht voorkomt geen ongevallen, maar beperkt hooguit de gevolgen ervan.” Daarbij wordt over het hoofd gezien dat een helmplicht een preventief effect heeft: juist de risicogroep zal daardoor minder voor de snorscooter kiezen en daarmee worden dus ongelukken voorkomen.


Home

nieuws/22_november_2012_minister_tegen_helmplicht_voor_snorfietsers.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)