Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:30_augustus_2018_concept_nvu_van_swindenstraat:opheffen_fietspaden

Opheffen fietspaden als uitgangspunt?

De Fietsersbond is erg geschrokken van de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Van Swindenstraat omdat de fietspaden in alle varianten worden opgeheven, zonder dat daar andere fietsvoorzieningen voor terugkomen. De mogelijkheid om de fietspaden te behouden is niet eens onderzocht, omdat als uitgangspunt is genomen dat de fietspaden worden opgeheven. De Fietsersbond heeft begrip voor de wens van stadsdeel en ondernemers om de ruimte voor voetgangers te vergroten; die is inderdaad veel te krap, mede vanwege gebrek aan fietsparkeermogelijkheden. Maar meer ruimte voor de voetgangers mag niet ten koste van de veiligheid en het comfort van de fietsers gaan. Waarom zijn alternatieven met fietspaden niet eens onderzocht? De reden die daarvoor gegeven wordt, is dat de Van Swindenstraat een 30 km-weg wordt, en dus een ‘erftoegangsweg’ en daarbij hoort ‘een rijweg voor gemengd verkeer’, zonder fietspaden of fietsstroken. De Fietsersbond is van mening dat de term ‘erftoegangsweg’ hier niet op zijn plaats is. Ook met invoering van een 30 km-regime blijft dit een drukke stadsstraat met veel parkeerbewegingen en laden en lossen. Dat dit nadelig is voor fietsers, is te zien in de Javastraat, in het verlengde van de Van Swindenstraat. Daar zijn geen fietspaden of fietsstroken. Auto’s parkeren aan beide zijden. Niet alleen het in- en uitparkeren, maar ook dubbelparkeren en illegaal stoppen op de rijbaan betekenen oponthoud voor de fietsers. In veel gevallen ontstaat een file achter manoeuvrerende of illegaal stilstaande auto’s waar fietsers niet of moeilijk langs kunnen. Dit is niet alleen de ervaring van de Fietsersbond, maar dit komt ook uit diverse ingediende zienswijzen van bewoners naar voren.

Met 3500 fietsers per etmaal is de Van Swindenstraat een drukke fietsroute. Het is de meest voor de hand liggende verbinding voor fietsers vanuit het Centrum, zowel vanaf de Plantage Middenlaan als vanaf de Binnenring, naar de Indische buurt. De Fietsersbond pleit daarom voor het behoud van fietspaden en/of fietsstroken.

Alternatief profiel Fietsersbond

met fietspaden en behoud bomen

Het bestaande dwarsprofiel ziet er zo uit:

In volgorde van noordgevel naar zuidgevel: Voetpad –fietspad -boomkrans–dwarsparkeren–rijbaan–dwarsparkeren –boomkrans -fietspad-voetpad.

Ons alternatief met behoud bomen en fietspad/fietsstrook: In volgorde van noordgevel naar zuidgevel:

  • • Verbreed voetpad 8.45 m met daarin de bestaande boomkransen
  • • Langsparkeren
  • • Fietsstrook richting Oosterpark 2.00 m breed
  • • Rijweg eenrichtingverkeer auto richting Oosterpark
  • • Langsparkeren tussen de bestaande boomkransen
  • • Vrij liggend fietspad 2.50 m breed richting Javastraat tegen de boomkransen aan
  • • Verbreed voetpad 4.90 m breed.

Lees hier onze complete reactie

Op 18 september gaven we een ook mondelinge inspraakreactie in de Stadsdeelcommissie Oost


sharethis

nieuws/30_augustus_2018_concept_nvu_van_swindenstraat/opheffen_fietspaden.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)