Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


passage_rijks:factsheet

Factsheet Passage Rijksmuseum

Hieronder de feiten over de onderdoorgang van het Rijksmuseum. Stand van zaken zomer 2012. Oordeelt u zelf

  • factsheet - een beknopt overzicht van de feiten die relevant zijn voor de keuze vóór of tegen het handhaven van het hoofdnet fiets in de Onderdoorgang.
  • 12 redenen - om fietsen in de onderdoorgang toe te staan en na te streven (ook onderdeel van het factsheet).
  • brief - van DB Zuid waarin fouten in het DTV rapport worden toegegeven
  • Kritische analyse - van het DTV rapport waaruit blijkt dat een voor fietsers open onderdoorgang 25% veiliger is dan een gesloten onderdoorgang. Let wel: veiliger voor fietsers én voetgangers!
  • brief van het DB van Zuid aan B&W waarin verzocht wordt de onderdoorgang voor fietsers te sluiten.
  • weerlegging - van de argumenten die het DB Zuid aanvoert om fietsers uit de onderdoorgang te weren.
  • Onderzoeksrapport over de verkeersveiligheid van 2-richtingen fietspaden om het Rijksmuseum van de Fietsersbond.
  • Een kleine geschiedenis - van fietsers in de onderdoorgang

Zie ook ons dossier Rijksmuseum

passage_rijks/factsheet.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)