Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wat_vinden_wij

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wat_vinden_wij [2020/04/14 10:19]
johan
wat_vinden_wij [2020/04/14 10:20] (huidige)
johan
Regel 29: Regel 29:
 2020\\ 2020\\
 **Aantasting hoof- en plusnet fiets**\\ **Aantasting hoof- en plusnet fiets**\\
-{{:​media:​voetgangerszone-fiets_toegestaan.jpg?​direct|}}+{{:​media:​voetgangerszone-fiets_toegestaan.jpg?​250|}}
  
 Steeds vaker bestempelt Amsterdam delen van de gemeente tot voetgangersgebied,​ ongeacht de aanwezigheid van hoofd- en plusnet fiets. Zo ontstaat met name in parken en de binnenstad de onwenselijke situatie dat fietspaden die behoren tot het hoofd- en plusnet fiets, aangeduid worden als: voetpad, fietsen toegestaan. ​ Steeds vaker bestempelt Amsterdam delen van de gemeente tot voetgangersgebied,​ ongeacht de aanwezigheid van hoofd- en plusnet fiets. Zo ontstaat met name in parken en de binnenstad de onwenselijke situatie dat fietspaden die behoren tot het hoofd- en plusnet fiets, aangeduid worden als: voetpad, fietsen toegestaan. ​
Regel 35: Regel 35:
 Voor zover dit de manier is waarop de gemeente snorscooters wil weren, steunen wij haar streven maar niet het middel. Logischer zou zijn het plaatsen van het bord: fietspad, snorfietsen niet toegestaan. ​ Voor zover dit de manier is waarop de gemeente snorscooters wil weren, steunen wij haar streven maar niet het middel. Logischer zou zijn het plaatsen van het bord: fietspad, snorfietsen niet toegestaan. ​
    
-Wanneer drukke fietspaden naar believen worden aangeduid als voetpad, verliezen de waarborgen aan het hoofd- en plusnet fiets hun geloofwaardigheid. Dat strookt niet met de doelstelling van Amsterdam Autoluw, waarin, naast de voetganger, de fietser een prominente plaats heeft.+Wanneer drukke fietspaden naar believen worden aangeduid als voetpad, verliezen de waarborgen aan het hoofd- en plusnet fiets hun geloofwaardigheid. Dat strookt niet met de doelstelling van Amsterdam Autoluw, waarin, naast de voetganger, de fietser een prominente plaats heeft.\\ 
  
 \\ \\
wat_vinden_wij.1586859546.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2020/04/14 10:19 door johan