Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:10_oktober_2011_rai_tegen_maatregelen_tegen_snorscooters

RAI tegen maatregelen tegen snorscooters

Branchevereniging verzet zich tegen maatregelen tegen snorscooters. “De huidige wetgeving is zorgvuldig tot stand gekomen, laten we die naleven alvorens we andere initiatieven gaan ontplooien,” zegt een woordvoerder.

De branchevereniging (RAI, afdeling Gemotoriseerde Tweewielers) verzet zich tegen maatregelen tegen snorscooters, zoals proeven met helmplicht en verbanning naar de rijbaan. “De huidige wetgeving is zorgvuldig tot stand gekomen, laten we die naleven alvorens we andere initiatieven gaan ontplooien,” zegt Gemma Warmerdam van de branchevereniging. Per slot, meent ze, gaat het om “overlast van een kleine groep opgevoerde brom- en snorfietsen.” Laat de overheid die groep aanpakken, desnoods met “apparatuur die nauwkeurig kan meten”.

Met deze oproep probeert de branchevereniging te voorkomen dat deze week in de Tweede Kamer moties worden aangenomen die om aanpassing van de wetgeving voor brom- en snorfietsen vragen. Begrijpelijk, want het ongenoegen over de te hard rijdende snorfietsen en de dreiging dat een helm verplicht wordt, heeft nu al geleid tot een terugval in de verkoop van snorfietsen met 4% in de eerste 9 maanden van dit jaar. Dit terwijl een groei verwacht werd die de grote verliezen bij de verkoop van bromfietsen (ruim 31%) moest compenseren.

Commentaar
Hoewel je mee kunt voelen met middenstanders die tegenvallers incasseren, kan die dalende trend natuurlijk nooit reden zijn om de verkeersonveiligheid die veroorzaakt wordt door vrijwel alle snorfietsers (95% is geen “kleine groep”) te bagatelliseren.

Het feit dat de branchevereniging kennelijk niet in staat is de hand in eigen boezem te steken (zij heeft jarenlang willens en wetens opgevoerde snorfietsen verkocht en heeft nog steeds geen aanstalten gemaakt zich op dat punt te verbeteren), is juist eerder een reden om niet te luisteren naar deze vos die de passie preekt.
Met name het beroep op betere handhaving klinkt wel erg hypocriet in een tijd waarin iedereen weet dat de middelen daartoe bij de betreffende instanties ontbreken.


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/10_oktober_2011_rai_tegen_maatregelen_tegen_snorscooters.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)