Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:31_augustus_2011_stadsdeel_zwicht_voor_anti-fietscampagne

Stadsdeel zwicht voor anti-fietscampagne

Stadsdeel Zuid wil de onderdoorgang voor fietsers gesloten houden om te onderzoeken of het veilig is mèt fietsers?!?

Het bestuur van stadsdeel Zuid heeft besloten dat fietsers in aanleg uit de onderdoorgang geweerd zullen worden. Maar dat ze ook zal onderzoeken of er momenten zijn waarop ze kunnen worden toegelaten. De redenen die worden aangevoerd zijn de verkeersveiligheid en de wens van het Rijksmuseum om de onderdoorgang te kunnen gebruiken voor evenementen.

Het lijdt geen twijfel dat het bestuur is gezwicht voor grote externe druk. De argumenten die ze geeft voor de afsluiting zijn namelijk aantoonbaar onjuist. Ten eerste is er geen onderzoek waaruit zou blijken dat fietsen in de onderdoorgang onveilig zou zijn (het SWOV-onderzoek is een samenvatting van eerder onderzoek en dat eerdere onderzoek heeft niet tot onveiligheid geconcludeerd). Ten tweede kan natuurlijk nooit worden vastgesteld of fietsers gevaar opleveren als ze er niet zijn.

Het argument dat de evenementen van het Rijksmuseum zich niet verdragen met fietsers is evenveel waard als het argument dat fietsers uit het Vondelpark moeten worden geweerd vanwege Koninginnedag en de marathon van Amsterdam.

Het is te hopen dat de deelraad, die zich voor de zomer nog in meerderheid uitsprak voor een onbelemmerde doorgang voor fietsers, meer karakter toont en zich tegen dit besluit zal verzetten.

Permanent in de omleiding
Overigens is het (zachtgezegd) ironisch dat fietsers jarenlang (10 jaar) worden afgescheept met gevaarlijke (black spot) en ondeugdelijke omleidingsroutes om het Rijksmuseum heen en nu te horen krijgen dat die omleiding permanent wordt.

En wat te denken van de belofte van het stadsdeel dat fietsers alleen uit de onderdoorgang geweerd zullen worden als er een volwaardig alternatief is? Als die toezegging evenveel waarde heeft als de talloze loze beloftes uit het verleden om die omleiding veiliger te maken, dan krijgt de stad er gegarandeerd een black spot bij.Zie ook:

Lees ook de inspraakreactie van de Fietsersbond n.a.v. het Programma van Eisen voor de omgeving van het Rijksmuseum dat op 13 september in de raadscommissie Leefomgeving op de agenda staat.

Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/31_augustus_2011_stadsdeel_zwicht_voor_anti-fietscampagne.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)