Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


discussie:23_april_2009

Moet de gemeente meer kunnen doen tegen fietsparkeren?

obaplein_090519.jpg
Bedreigde plein voor de OBA op het Oosterdokseiland:

De gemeente zegt:
“Fietsen kunnen overal in de openbare ruimte worden geparkeerd. Maar grote hoeveelheden chaotisch buiten een stalling geparkeerde fietsen kunnen soms voor onveilige verkeerssituaties of hinder zorgen – vooral in gebieden met (bouw)activiteiten en/of grote drukte, zoals in winkelgebieden of bij stations.

De mogelijkheden die de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) biedt om fietsparkeren in dit soort situaties te reguleren zijn beperkt.

Om deze reden stelt het college van B&W een APV-wijziging voor waarmee de stadsdelen de bevoegdheid krijgen om gebieden aan te wijzen waarin fietsen en bromfietsen uitsluitend in de daarvoor bestemde voorzieningen mogen worden geparkeerd.”

Tot nu toe kon de gemeente hinderlijk of onveilig fietsparkeren verbieden. Met de voorgestelde uitbreiding van de APV kan de gemeente ook een verbod opleggen als “de inrichting van de openbare ruimte” daarom vraagt. Dat is een ingrijpende uitbreiding.
Volgens de gemeente mag dat verbod alleen als er in aanleg voldoende fietsparkeervoorzieningen aanwezig zijn. Maar die voorwaarde ontbreekt in het voorstel (ze staat in de toelichting), en dus verschaft de wijziging de stadsdelen vrijwel onbeperkte macht om fietsparkeren te verbieden waar het ze welgevallig is.

Zie ook onze zienswijze op het voorstel van de gemeente.

STELLING
De voorgestelde uitbreiding van het APV om fietsparkeren in de openbare ruimte aan banden te leggen, geeft de overheid meer macht dan goed is. En is ongewenst, gezien de kennelijke schaarste aan goede parkeerplekken op juist die drukke plaatsen die ze fietsvrij wil kunnen maken.

Goed idee of niet?

Terug naar de discussiepagina

DISCUSSIE GESLOTEN

~~DISCUSSION:closed~~

discussie/23_april_2009.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)