Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Action disabled: source
zuidas:archief

Archief Zuidas

Het Zuidas-gebied

kaartje-zuidas_12x7rs.jpg

UPDATE februari 2013

De gemeente wil in gebied 'Beethoven' een veilige kruising via een fietstunneltje vervangen door een gevaarlijke gelijkvloerse kruising via de Prinses Irenestraat. In een zienswijze leggen we uit dat dat nergens voor nodig is en nergens goed voor. Niet doen dus, is ons advies.|

Bedreigde fietstunnels

Na onze petitie van december 2008 bleef het lang stil over de fietstunnels. De Zuidas was druk met de plannen voor het al dan niet ondergronds brengen van de snelweg. Er werd besloten om de verlaging van de Strawinskylaan in elk geval niet meer te doen vóór de snelweg. Voor de komende 20 jaar zijn die tunnels dus wel gewaarborgd.

Maar de fietsroute is daarmee allerminst veilig. In deelgebied Beethoven, ten oosten van de Beethovenstraat, wordt nog steeds van alles gepland. En dat gaat nog steeds tamelijk ad hoc.
Bij die plannen is het uitgangspunt van de Zuidas dat de Oost-West fietsroute verplaatst wordt van het solitaire fietspad naar de Irenestraat. Dat is de verkeerde kant op voor iedereen die naar station of verder wil, maar bovendien sluit de route dan niet meer aan op het zo belangrijke tunneltje. Behalve fietsers die rare bochten gaan maken, zullen vele duizenden rechtdoor de Beethovenstraat oversteken. Wij verwachten dan ook chaotische en gevaarlijke taferelen. Een chronologie van de discussie van 2011 en 2012 vindt u hier.

Goede fietsinfrastructruur

De eerste helft van 2008 stond in het teken van het vaststellen van de Visie Zuidas door de Gemeenteraad. De Fietsersbond bracht – met het Bewonersplatform Zuidas, maar ook apart – een eigen visie in. Dit leidde tot enkele amendementen die expliciet aandacht vragen voor de fiets.

In de tweede helft van 2008 ging de Zuidas weer vrolijk door met ontwikkelen. Er verschenen start- en uitvoeringsbesluiten over Kenniskwartier, Ravel, Strawinsky, RAI. Ook werd gestart met het bouwrijp maken van Beethoven.
In al deze gevallen was het goed dat de Fietsersbond aandacht vroeg voor de fiets: de route door de RAI, de breedte van de fietspaden, de fietsstraat op de Irenestraat, de oversteek over de Beethovenstraat als het tunneltje buiten gebruik zou zijn.

zuidas-03-actietunnels.jpg

Meer lezen

  • Tellingen van de gemeentelijke dienst IVV van de aantallen fietsers door de Zuidas (september 2008)
  • Een overzicht van de ontwikkelingen anno oktober 2008 en onze kijk daarop
  • Onze visie op het Programma van Eisen Stedelijke Ontwikkeling ZuidAs (april 2008)
  • Onze reactie op de boze plannen van de gemeente met de ongelijkvloerse fietsverbindingen (uit Oek 74 - februari 2008)
  • Een eerdere visie op de plannen met de Zuidas (uit: Oek 72 - mei 2007)
  • Een presentatie over onze mening over hoe het nu loopt op de Zuidas
zuidas/archief.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)