Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


10september2008
 
'; $bCache = true; $bWikify = false; return $sOutput; } } ?>
marnixstraat-02-rs.jpgNoordelijk deel Marnixstraat krijgt fietspaden [spacer]

10 september 2008 - Het noordelijke deel van de Marnixstraat krijgt in 2009 vrijliggende fietspaden, meer fietsparkeerplekken, veilige oversteekplekken en groen.

De meerderheid van de fracties in stadsdeel Centrum steunt een voorstel daartoe van GroenLinks en PvdA. De raad komt daarmee tegemoet aan de nadrukkelijke wens van de bewoners, die al jaren actie voeren voor een veilige en prettige buurtstraat.

Ook wil de deelraad onderzoeken of in de toekomstige parkeergarage onder de Nassaukade extra parkeerplaatsen kunnen komen, zodat er nog meer ruimte wordt gecreëerd voor fietsers en groen.

Op 25 september valt in de deelraad een definitief besluit.
Bron: AT5

Wat voorafging[spacer]

Lees onze officiële inspraakreactie op de herinrichtingsplannen van stadsdeel Centrum.
Hieronder staat de verdere achtergrond en voorgeschiedenis.

Achtergrond
De Marnixstraat is gevaarlijk. Een belangrijke oorzaak daarvoor is het doorgaande verkeer dat niet in de buurt moet zijn, maar de lange rechte straat gebruikt om stoplichten op de Nassaukade te vermijden. Vanwege dit vaak hardrijdende verkeer mijden fietsers het stuk tussen Bloemgracht en Brouwersgracht. Er is een snelheidsmeting gedaan, waaruit blijkt dat overdag al 1 op de 10 auto’s te hard rijdt, met snelheden tot meer dan 70 km/uur.
Iedereen die door de straat fietst, weet dat het ’s nachts nog veel erger is.
Dat fietsers de Marnixstraat gevaarlijk vinden en mijden is natuurlijk te gek voor woorden: het is nota bene hoofdnet Fiets!

Inspraak
Stadsdeel Centrum komt nu met voorstellen voor verbetering. Er liggen nu 3 varianten ter inspraak. Tot onze vreugde behelst één van de varianten het ‘knippen’ zoals de Fietsersbond altijd heeft voorgesteld. Wij vinden dat die suggestie in elk geval door het bestuur moet worden overgenomen. Als daarmee het grootste probleem, dat van het hard rijdend sluipverkeer, is opgelost, is er verder wat ons betreft van alles mogelijk voor de inrichting.

De varianten [spacer]

Variant 1

De straat wordt in deze variant met ‘relatief beperkte middelen’ aangepakt. Belangrijkste verschil met nu is dat de parkeervakken breder worden, en de (daardoor smallere!) ruimte voor de fiets die overblijft, wordt geformaliseerd. Er komen namelijk fietsstroken in rood asfalt. De fietser heeft dan officieel een eigen plek, maar die is hetzelfde als nu.

Variant 2

De belangrijkste eigenschap van deze variant is dat er op twee punten een barrière komt voor het autoverkeer. Een zogenaamde ‘knip’. Eentje bij de Bloemgracht, en eentje bij de Brouwersgracht. Auto’s kunnen de Marnixstraat alleen nog maar in bij het Marnixbad. Hierdoor kan de straat niet meer gebruikt worden door doorgaand verkeer, maar wel door bewoners. Dit principe wordt ook elders op de binnenring gebruikt en leidt de doorgaande auto’s meteen naar het daarvoor ingerichte hoofdnet, de Nassaukade.

De wegindeling is in deze variant hetzelfde als in variant 1, maar het principe zou met elke andere wegindeling ook kunnen.

Variant 3

In deze variant is er ruimte gevonden om vrijliggende fietspaden aan te leggen, achter de geparkeerde auto’s. Helaas alleen op het stuk tussen Marnixbad en Brouwersgracht. Daarbij zijn die fietspaden zo breed getekend, dat er heel weinig stoep overblijft.

De Fietsersbond zou heel blij zijn met vrijliggende fietspaden, maar niet ten koste van alles. Bovendien blijft het probleem van het hardrijdende verkeer bestaan op het zuidelijke stuk, evenals voor alle overstekende mensen. Vandaar dat wij ons met name inzetten voor de ‘knippen’ van variant 2, en veel minder voor de fietspaden. Het liefst zouden wij nog een combinatie van ideeen uit de verschillende varianten zien: Doorgaand verkeer afsluiten, vrijliggende fietspaden waar het kan, fietsstroken breder waar het moet.

Alle links komen van de (lastig doorzoekbare) site van het stadsdeel.

Meer uitleg bij variant 2 [spacer]

Onze variant laat zich samenvatten middels onderstaand kaartje.

kaartje-marnixstraat_9apr08-rs.jpg
Bij de Bloemgracht, bij de Violist zonder hoofd, is het eenvoudig om de auto’s te weren. De tramhaltes worden wat breder gemaakt, met een stukje fietspad achterlangs. Deze constructie wordt nu al (in één richting) op diverse plekken in de stad gebruikt.

Aan de andere zijde, bij de brug over de Brouwersgracht, willen we ook voorkomen dat auto’s rechtdoor de straat in en uit kunnen. Volgens ons kan dat het handigst door de Korte Marnixstraat af te sluiten. Bijkomend voordeel is dat de ingewikkelde kruising op het Haarlemmerplein simpeler wordt. Om iedereen wel met de auto bij zijn of haar huis te laten komen, kan volstaan worden met het omdraaien van de rijrichting in twee kleine straatjes.

De nadelen aan dit plan zijn beperkt. Het kost een paar parkeerplekken op het stukje Korte Marnixstraat. Verder zal het voor een paar bewegingen van en naar de buurt iets meer omrijden zijn, en zal het drukker worden op het stuk Nassaukade parallel aan de Marnixstraat. De Nassaukade behoort echter wél tot het Hoofdnet Auto en is daarvoor ingericht.

De toegang tot de Marnixstraat en de noordelijke Jordaan blijft gewaarborgd via de Zaagpoortbrug. Het Marnixplein krijgt dat verkeer te verwerken, maar heeft geen last meer van doorgaand verkeer en wordt per saldo dus rustiger. Bovendien gaat het, doorgaand verkeer of niet, in de Marnixstraat niet om grote hoeveelheden auto’s, het gaat om de snelheden. Als de hoeveelheden wel groot zouden zijn, is het alleen maar meer reden om er iets aan te doen.

De optie die is aangegeven een linksaf-verbod in te stellen vanaf de Haarlemmertuinen naar de kleine Houtstraat, is om de kleine kans op sluipverkeer langs het plein te tackelen. In de praktijk is dit nu al vrijwel onmogelijk.

En nu?
Op woensdag 18 juni is er een inspraakavond in de Noorderkerk van 19:30 tot 22:00. Wij hopen dat u daar met ons aan het stadsdeel duidelijk maakt dat het echt noodzakelijk is om het hardrijdende doorgaande verkeer uit de straat te weren. Als die boodschap helder doordringt, zal de stadsdeelraad daar in de uiteindelijke keuze niet omheen kunnen.

Voordat die keuze gemaakt wordt, is er ook nog gelegenheid om schriftelijk uw mening te laten horen. Dat kan tot 16 juli door een brief of mail te sturen naar de projectleider, Jeroen Cornelissen:

Stadsdeel Centrum, sector Openbare Ruimte
t.a.v. de heer J. Cornelissen
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Hopelijk is eindelijk het moment aangebroken waarop we de laatste schakel van de Binnenring mooi en verkeersveilig kunnen maken!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Govert de With, via 020-6854794 of with@fietsersbond.nl

Zie hier als u meer over de voorgeschiedenis wilt weten en over wat wij en anderen er van vinden, of als u wilt reageren.


10september2008.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)