Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


amstelveen

Onderafdeling Amstelveen

amstelveen_nwekalfjeslaan.jpgIn Amstelveen wonen veel leden van de Fietsersbond. Dat maakte het onvermijdelijk om in deze plaats een aparte onderafdeling van de Fietsersbond op te richten.

Deze onderafdeling bestaat al jaren uit een vaste kern vrijwillige medewerkers, die uiteraard steun krijgen van de betaalde beleidsmedewerkers uit Amsterdam.

Contact
Fietsersbond Onderafdeling Amstelveen
p/a Nieuwe Kalfjeslaan 2, 1181 CA Amstelveen
Email: amstelveen@fietsersbond.nl

Onderwerpen

stallingen_amstelveen.jpg Fietsstallingen langs trambaan eindelijk overkapt!

Augustus 2012 - Na jaren lobbyen, zeuren en klagen van onze afdeling is de gemeente Amstelveen eindelijk overstag gegaan: Naar aanleiding van de Nota Fiets (2006-2015) heeft de gemeente Amstelveen langs de Amstelveenlijn (lijn 51/lijn 5) bij veertien tramhaltes de fietsenstallingen vernieuwd en vooral overdekt.
Waar fietsen in de buitenlucht stonden, staan nu transparante overkappingen, waardoor fietsen beschermd worden tegen regen en sneeuw. De fietsenstallingen zijn van het type Tulip. De Tulips hebben van de Fietsersbond het keurmerk “Fietsparkeur”gekregen: fietsen kunnen er comfortabel en veilig in geparkeerd worden. Vanaf 20 augustus a.s. starten de werkzaamheden en in oktober is de laatste halte gereed voor gebruik.

Rotonde maakt einde aan gevaarlijke verkeerssituatie

Augustus 2012 - op de Van de Hooplaan-Van de Lindelaan is een hotspot weggewerkt; dankzij de inzet van Fietsersbond, Connexxion, wijkplatform en winkeliersvereniging ligt er nu een fraaie rotonde.

fietsbalans-02.jpg Fietsbalans Amstelveen eindelijk beschikbaar via de website van de gemeente

November 2011 - In 2011 heeft de gemeente de Fietsbalans laten uitvoeren. Dit is een landelijke benchmark, uitgevoerd door de Fietsersbond. De Fietsbalans geeft een kwaliteitsoordeel over diverse gemeentelijke fietsvoorzieningen en zet deze af tegen andere vergelijkbare gemeenten in Nederland.
Om een tipje van sluier op te tillen: het wegdek scoort maar matig, veel fietsstroken zijn te smal en de gemeente geeft te weinig uit aan fietsmaatregelen. Maar het fietsparkeren scoort hoog in Amstelveen.

U kunt de verschillende delen van de Fietsbalans hier downloaden.

colijnweg_amstelveen.jpg Afdeling Amstelveen redt en verbetert fietsroute op de Burgemeester Colijnweg

Februari 2011 - De Gemeente Amstelveen had in overleg met de Provincie en het Amsterdamse Bos al een besluit genomen om het fietspad helemaal weg te halen en de fietsers over de bestaande fietspaden door het Bos te laten rijden. Maar op aandringen van de onze onderafdeling is dat besluit hernomen en is er na vele overleggen tussen de Fietsersbond, gemeente Amstelveen, projectgroep N201 en het Amsterdamse Bos een ander en beter besluit uitgekomen.
Zie voor meer informatie hier en hier.
Voor fietsroutes zie hier.
UPDATE 2012: Nieuwsbrief Projectbureau N201+ van januari 2012

Nieuwsarchief

kazernepad-amstelveen-rs.jpgAfdeling Amstelveen maakt bezwaar tegen besluit bestuur[spacer]

1 januari 2010 - De Fietsersbond heeft bezwaar gemaakt tegen het terugdraaien van de voorrangsregeling op het fietspad langs de Museumspoorlijn (het Kazernepad).

Lees meer...


amstelveen.jpgAfdeling Amstelveen protesteert tegen forse bezuinigingen op fietsbeleid. [spacer]

23 november 2009 - Het College van B&W heeft voorgesteld om het jaarlijkse budget “Nota Fiets” te verlagen van € 500.000,- naar € 100.000,-. Dit betekent een doodsteek voor het onlangs ingezette meerjarenbeleid om het gebruik van de fiets in Amstelveen veiliger en aantrekkelijker te maken.

Lees meer...


2009-fietser-molenwegoverst.jpgStraks geen voorrang meer voor fietsers op het Zwarte Pad [spacer]

18 november 2009 - De gemeente Amstelveen brengt de onlangs gewijzigde voorrangssituatie op de kruisingen langs de museumspoorlijn zo snel mogelijk terug in de oude situatie. Dit betekent, dat fietsers hier dan geen voorrang meer hebben.

Lees meer...


fietsenstalling_amstelveen-busstation_okt2008-02.jpgEindelijk goede fietsenstalling busstation Amstelveen [spacer]

1 november 2008 - Vijf jaar lang heeft de Amstelveense onderafdeling van de Fietsersbond gestreden voor een goede en bereikbare fietsenstalling bij het busstation. Vanaf 1 november kan hij gebruikt worden.

Lees meer...


Activiteiten

Ook in Amstelveen komen wij op voor uw fietsersbelangen m.b.t. verkeersveiligheid en milieu door regulier overleg met betrokken gemeentelijke afdelingen en inspraak in verkeersprojecten zoals b.v. :

 • Fietspad langs de spoorlijn
 • Herinrichting Dorpsstraat
 • Bromfietsers ook in het centrum op de rijbaan
 • Fietsers voorrang van rechts
 • Fietsverlichtingsacties
 • Stallingvoorzieningen in het Stadshart
 • Openbare verlichting ook op fietspaden
 • Actie tegen de sloop van overdekte fietsenstalling Montessorischool
 • Renovatie wegdek Ouderkerkerlaan
 • Fietsvriendelijke afstelling verkeerslichten
 • Goede fietsverbinding Amstelveen – Schiphol
 • Renovatie Schinkeldijk.

Heeft u klachten en/of opmerkingen dan kunt u dit op de volgende wijze doorgeven:

Klachten over gemeentelijke voorzieningen zoals gaten in het wegdek, losliggende tegels etc.: 5404911.

amstelveen.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)