Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:12_maart_2012_onderzoek_veiligheid_passage_en_omrijroutes

Onderzoek veiligheid passage en omrijroutes

De Fietsersbond Amsterdam maakte een inventarisatie van de te verwachten gevaren met het fietsen in en om het Rijksmuseum. Het blijkt voor alle verkeersdeelnemers het veiligste uit te pakken als er dóór het museum gefietst kan worden.

Tegenstanders van fietsen in de onderdoorgang van het Rijksmuseum zien voetgangers in gevaar komen als fietsers ook van de passage gebruik maken. Zij willen dan ook dat fietsers altijd gebruik maken van de omleidingsroute. Echter, de kans op een conflict tussen verschillende verkeerssoorten is op de omleidingsroute juist aanzienlijk groter dan in de onderdoorgang. Daarbij is buiten de passage het soort conflicten in het algemeen ook nog eens ernstiger dan in de passage.

We maakten een beknopte inventarisatie van de conflictpunten die op kunnen treden op de omleidingsroutes rondom het museum. Veel van deze problemen kunnen nu ook gesignaleerd worden. Ze zullen echter in ernst en aantal toenemen omdat er veel meer voetgangers te verwachten zijn. Doordat de voetgangers wél door de passage gaan, moeten de fietsers hen juist op ongelukkige plekken kruisen.

De omleidingsroutes leveren onherroepelijk conflicten op. Fietsers die zich aan de regels proberen te houden, komen niet voorbij de kruisingen, of staan in de weg voor andere fietsers, voetgangers of auto’s. Als ze regels zullen overtreden (zoals door rood rijden, over de stoep rijden om langs een wachtrij te kunnen), zullen vooral de voetgangers daar hinder van ondervinden. Voetgangers zijn dus juist slecht af met grote aantallen fietsers die gedwongen om het museum heenrijden.Meer informatie vindt u in ons Dossier Rijksmuseum
Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/12_maart_2012_onderzoek_veiligheid_passage_en_omrijroutes.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)