Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:21_maart_2012_onveilig_kunstproject_vondelpark_gestaakt

Onveilig kunstproject Vondelpark gestaakt

Stadsdeel Zuid is voortijdig gestopt met het kunstproject Blues Before Sunrise. De fietsers krijgen de schuld.

Stadsdeel: “Het kunstwerk Blues Before Sunrise in het Amsterdamse Vondelpark was maandagavond 19 maart voor het laatst te zien. Omdat de verkeersveiligheid in het park niet gewaarborgd kon worden, heeft Stadsdeel Zuid besloten de vergunning in te trekken.”

Het kunstproject bestond eruit dat de straatverlichting werd uitgeschakeld en werd vervangen door zwak blauw licht. Het resultaat was dat niet langer aan de minimale eisen van sociale en verkeersveiligheid voor normale gebruikers van het park (fietsers en voetgangers die ergens moeten zijn) werd voldaan.

Merkwaardig genoeg legt het stadsdeel de schuld bij bezoekers die hun verkeersgedrag niet “bleken aan te passen aan de tijdelijke omstandigheid, waardoor gevaarlijke situaties ontstonden.”

COMMENTAAR
De Fietsersbond vindt het jammer dat het stadsdeelbestuur de schuld legt bij fietsers en voetgangers die niet gediend bleken van de onveilige situatie die door het project in het Vondelpark was ontstaan.
Zou het stadsdeelbestuur de hand in eigen boezem steken, dan zou het moeten concluderen dat het niet aangaat zomaar een vitale hoofdnet fietsroute onbruikbaar te maken en voor voetgangers die het Vondelpark nodig hebben als verbinding tussen Zuid en West de daar toch al kwetsbare sociale veiligheid op het spel te zetten.

Volgens de Fietsersbond had om te beginnen nooit een vergunning voor dit project mogen worden afgegeven. Dat dat toch is gebeurd, wijst er op dat het stadsdeelbestuur de belangen van de fietsende en wandelende Amsterdammers niet erg hoog heeft zitten. En dat is zorgelijk.
Zou er ook een vergunning zijn afgegeven als de kunstenaar had voorgesteld het wegdek op de Stadhouderskade open te breken of alle autoparkeerplaatsen langs de Churchillaan te veranderen in postzegelparkjes?


[De situatie volgens het stadsdeel][De werkelijke situatie]

In haar informatieverstrekking is het stadsdeelbestuur erg tendentieus. Zo is ook de foto op de website van het stadsdeel (linkerfoto), die een indruk moet geven van waar het project op neerkomt, genomen terwijl het nog schemert en dus lijkt er niks aan de hand. Maar de foto rechts - genomen na zonsondergang - maakt duidelijk dat je in het donker nauwelijks een hand voor ogen zag en dat gemengd verkeer van fietsers en al dan niet kunstgenietende of joggende voetgangers in feite niet verantwoord was.
Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/21_maart_2012_onveilig_kunstproject_vondelpark_gestaakt.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)