Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:6_november_2012_amsterdam_wil_betere_fietstaxi_s

Amsterdam wil betere fietstaxi’s

[Horen fietstaxi's eigenlijk wel op de te smalle fietspaden?]De gemeente komt met maatregelen tegen de problemen die ontstaan zijn door de snelle toename van het aantal fietstaxi's in de stad.

Het vrijgeven van de markt voor alternatief personenvervoer in 2010 heeft geleid tot een snelle groei van het aantal fietstaxi’s in Amsterdam. Daarbij zijn problemen ontstaan: overlast op de openbare weg, onvoldoende kwaliteit van de dienstverlening, geen goede klachtenprocedure voor klanten en er zijn problemen met het handhaven op fietstaxi’s zonder vergunning.

Nieuwe regels
De gemeente doet in de nota ‘Uitvoeringsbeleid Alternatief Personenvervoer 2013’ voorstellen om de problemen met het alternatieve personenvervoer te verminderen en te voorkomen. Eerder dit jaar heeft het college al besloten om een vergunningenplafond voor de fietstaxi’s in te stellen. Nu wordt voorgesteld om alleen nog duurzame vormen van alternatief personenvervoer toe te staan. Ook wordt ondernemers de mogelijkheid geboden met zo min mogelijk regelgeving een bedrijf te runnen.

Selecteren op kwaliteit
Bij het verlenen van toekomstige vergunningen zal de gemeente selecteren op basis van de kwaliteit van de ondernemers. De staat van het voertuig moet in orde zijn, chauffeurs moeten getraind worden en kennis van talen hebben. Ook gaat vanaf 1 april 2013 een klachtenprocedure van start.

Niet meer dan 100 fietstaxi's
De gemeente zal een maximum van honderd fietstaxi’s toestaan. Daarbij krijgen de beste aanbieders een vergunning. De handhaving wordt verbeterd zodat ondernemers zonder vergunning van de markt verdwijnen. Er komt een registratiesysteem van overtredingen. Bovendien zullen de politie en de gemeente op structurele basis informatie over alternatief personenvervoer uitwisselen.

Vervolg
De raadscommissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit spreekt op 22 november over de nota. De resultaten van de inspraakprocedure zullen worden verwerkt in een Nota van Beantwoording. Hierin zal staan hoe de gemeente met de zienswijzen is omgegaan. Daarna zal het college het nieuwe beleid voor alternatief personenvervoer definitief vaststellen.

Inspraak
De inspraakperiode loopt van maandag 5 november tot en met vrijdag 14 december 2012. Iedereen kan schriftelijk een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • per e-mail naar: inspraak@ivv.amsterdam.nl onder vermelding van ‘Inspraak Uitvoeringsbeleid Alternatief Personenvervoer’.
  • per post naar de gemeente Amsterdam onder vermelding van ‘Inspraak Uitvoeringsbeleid Alternatief Personenvervoer’, t.a.v. N. Smit, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

Meer informatie staat op: www.amsterdam.nl/apv


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/6_november_2012_amsterdam_wil_betere_fietstaxi_s.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)