Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


verzonden-2009

Verzonden in 2009

mosveld_ontwerp.jpg

 • 18 november 2009 - Op het Mosveld in Noord worden nieuwe woningen, winkels en voorzieningen gebouwd naast de bestaande markt. De Fietsersbond is blij dat er op zo’n goed bereikbare plek nieuwbouw wordt gemaakt maar vraagt in een zienswijze extra aandacht voor een goede inpassing. Er is met name meer ruimte en aandacht nodig voor het parkeren van fietsen.

fietsparkeren_dam-zaterdag.jpg

 • 11 november 2009 - Wethouder Gerson wil dat stadsdeelbestuurders fietsparkeren kunnen verbieden. Op sommige plaatsen in de stad zouden fietsen in grote en wanonordelijk hoeveelheden neergezet worden. De Fietsersbond Amsterdam steunt vrijwel alle tot nu toe bedachte maatregelen ter regulering van het fietsparkeren. Ons gaat het aanwijzen van gebieden waar fietsen buiten de voorzieningen rücksichtslos verwijderd worden, te ver. Dat staat in onze zienswijze.
  Wij verwachten geen heil van verboden, afgekondigd vanuit zoiets vaags als cultuurhistorisch of stedenbouwkundig oogpunt. Wij pleiten voor extra stallingen en niet meer verboden.
  Het voorstel van de wethouder is in de raadscommissie behandeld op 11 november. De gemeenteraad besluit op 18 november.

zuidoost_070806_kraaiennest.jpg

 • 9 november 2009 - Zuidoost heeft een nieuwe fietsnota geschreven. Daarin wordt gekozen voor een fijnmaziger hoofdnet fiets. De Fietsersbond is daar blij mee want het netwerk in Zuidoost was erg grofmazig. Daardoor kon het gebeuren dat veel van de oorspronkelijke prachtige fietsverbindingen in de verdringing kwamen tijdens de vernieuwing in Zuidoost. Met deze fietsnota krijgen alle belangrijke fietsverbindingen in Zuidoost een officiele status. Het stadsdeel heeft een maatregel om te zorgen dat de projecten daar ook echt rekening mee gaan houden. En de Fietsersbond zal ze daar zo nodig zeker aan herinneren.

sloterweg.jpg

 • 3 november 2009 - De Sloterweg is een mooie oude dijkweg die helaas ook gebruikt wordt door veel autoverkeer naar de snelweg. In de spits blijft er voor fietsers geen ruimte over, buiten de spits wordt er hard gereden. Stadsdeel Slotervaart onderzocht mogelijkheden om het beter te maken op de Sloterweg. De Fietsersbond schreef deze inspraak-reactie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • 20 september 2009 - Wij hebben met een flyer op de de autoloze zondag gedemonstreerd tegen het idee dat elektrisch vervoer echt schoon zou zijn.

wittedewithstraat_2009.jpg

 • 4 juli 2009 - Wij spreken in over het ontwerp voor de Witte de Withstraat met vrijliggende fietspaden.


stationlelylaan.jpg

 • 30 juni 2009 - Wij adviseren stadsdeel Slotervaart mbt de plannen voor station Lelylaan.
fietsen-stalling-8.jpg

 • 4 juni 2009 - wij reageren op de plannen van de gemeente om de APV aan te passen i.v.m. het fietsparkeren.

zuidoost_070806_kraaiennest.jpg

 • 21 april 2009 - Onze kritische zienswijze op de plannen voor Zuidoost waarbij de fietser nogal eens vergeten wordt.

 • 16 april 2009 - We spreken in over het nieuwe ontwerp voor de Joh. Huizingalaan in Nieuw West.

lijnbaansgracht.jpg

 • 6 april 2009 - We geven onze `zienswijze op de herinrichting van de Lijnbaansgracht.

javaplein.jpg

 • 6 april 2009 - We `reageren op de herinrichting van de openbare ruimte op het Borneohof.

haarlemmerplein-1.jpg

 • 31 maart 2009 - We spreken in op het Stedenbouwkundig Plan voor het Haarlemmerplein.

geldersekade-2.jpg

 • 31 maart 2009 - We `spreken in op de plannen voor een parkeergarage onder de Gelderse Kade.amstelstation.jpg

 • 18 maart 2009 - We spreken in over het Stedenbouwkundig Plan voor het Amstelstation en omgeving


damrak.jpg

 • 5 februari 2009 - We reageren op het plan voor de Rode Loper op het Damrak.


weespertrekvaart-2.jpg

 • 20 januari 2009 - We reageren op het Stedenbouwkundig Plan Kop Weespertrekvaart.

zuidasravel-3.jpg

zuidasstrawinsky-1.jpg

 • 3 januari 2009 - We spreken in op de Zuidas-plannen “Strawinsky”.

zuidas-overzicht.jpg

 • 2 januari 2009 - We geven onze reactie op het Startbesluit Kenniskwartier van de Zuidas.\

yburg-2.jpg

 • 1 januari 2009 - We leveren onzezienswijze op de uitvoeringsplannen tweede fase van Yburg.


verzonden-2009.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)