Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


verzonden-2013

Verzonden in 2013

Hier vindt u onze inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften, brieven, nota's en dergelijke, kortom al het papierwerk waarmee de Fietsersbond Amsterdam van zich laat horen.

 • 9 december - We maakten bezwaar tegen het besluit om het fietspad bij het Nicolaas Beetsplantsoen open te stellen voor auto's.

[Impressie van hoe het Rokin er uit moet gaan zien]

 • 20 november - We stuurden naar de gemeenteraadsleden een zienswijze over de Nota van Uitgangspunten voor de Ferdinand Bolstraat, omdat we ons zorgen maken over het fietsparkeren daar, maar ook over de verkeersruimte die toebedeeld wordt de fietsers.
 • 7 november - Stadsdeel Centrum heeft een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het Rokin. Maar er wordt - vinden wij - te weinig rekening gehouden met fietsers, en met name met de behoefte aan veilige parkeerplekken. In een inspraakreactie maken we duidelijk wat er volgens ons aan schort.

[Kattenburgergracht]

 • 31 oktober - We stuurden een inspraakreactie n.a.v. het concept Masterplan Eilandenboulevard: wij willen graag langs de waterkant van de Nieuwe Vaart kunnen blijven fietsen en vinden dat een 2-richtingen fietspad langs de huizenkant minstens 4 meter breed moet zijn.
 • 30 september Op 1 januari stopt de Fast Flying Ferry en kun je dus niet meer met de fiets op de boot naar Velsen. Dat heeft de Provincie besloten. Omdat er veel protest kwam hield een commissie van de Provinciale Staten in Haarlem een hoorzitting over de verdere toekomst. Daar bepleitten wij een nieuwe ferry-verbinding waar de fiets mee kan, bijvoorbeeld zoals de waterbus in de Drechststeden. Of bekijk de hele vergadering.

 • 24 september - We lieten de leden van de gemeenteraad weten dat we verontrust waren dat bij de bespreking op 26 september van Amsterdamse maatregelen tbv de luchtkwaliteit, de ultrafijnstof-uitstoot van snorfietsers over het hoofd dreigde te worden gezien.
 • 19 september 2013 - We stuurden een inspraakreactie over de herinrichting van de Museumbrug. De Fietsersbond steunt het eenrichtingsverkeer (alleen stad uit) maar vind dat het kruispunt met de Weteringschans veiliger moet worden ingericht.
 • 15 september 2013 - We stuurden een reactie op de Investeringsagenda OV aan de Stadsregio Amsterdam. Daarin leggen we uit dat meer doen voor de fiets goedkoper en vaak effectiever is. Bovendien vinden we dat de plannen voor het OV in de praktijk te vaak ten koste gaan van de fiets.

 • 12 september 2013 - We stuurden een inspraakreactie op de nieuwe plannen voor het Leidseplein. De fiets gaat erop vooruit in dit plan vanwege bredere fietspaden en betere oversteken. Positief is dat de tramhalte Leidseplein niet wordt verplaatst naar de Leidsebrug. Dat scheelt een hoop overstekende voetgangers voor fietsers die de Marnixstraat inrijden. Maar beslist oneens zijn we het met het volledig ontbreken van fietsparkeervoorzieningen op het plein. Dat wordt een probleem voor mensen die willen kortparkeren en is ook niet handhaafbaar. Verder zijn we bang dat fietsers last krijgen van de taxi's die op de Leidsebrug een draai van 180 graden moeten maken en daarbij fietsers zullen afsnijden. Want precies bij de draai komt geen fietspad maar slechts een fietsstrook.
 • 9 september 2013 - We bepleitten 'optie C' (beperkt parkeren vlak buiten het Diemerpark) als compromis voor de impasse bij de sportvelden in het Diemerpark.
 • 5 september 2013 - We spreken in bij de raadscommissie verkeer omdat de aanpak van scooteroverlast nog geen resultaat oplevert. Het Parool bericht dat de gemeenteraad dat ook vindt.
 • [3 weken onnodig dicht voor een 9-daags congres]30 augustus 2013 - We maken bezwaar tegen het onnodig afsluiten van een fietsroute over het RAI terrein. En het gevaar dat men zo wil vermijden, valt in het niet bij het gevaar dat door de omleiding wordt veroorzaakt!
 • 23 juli 2013 - We schreven een brief aan de gemeenteraad ter verduidelijking van onze voorstellen voor een betere route vanuit het Beatrixpark langs de Stibbetoren.
 • 22 juli 2013 - We maken bezwaar tegen de voorstellen voor de Willemsparkweg om tramlijn 2 sneller en betrouwbaarder te laten rijden. Volgens ons zullen ze niet werken en gaan ze ten koste van de fietsers en de voetgangers.

[Door dit bord denk je dat er helemaal geen verkeer in de passage is.]

 • 20 juli 2013 - We stuurden naar de politieke partijen onze wensen voor de partijprogramma's in de vorm van 40 programmapunten.
 • 10 juni 2013 - we maken bezwaar tegen het verkeersbesluit om fietsen in de onderdoorgang in het weekend tussen 11 en 15 te verbieden en ook tegen het voor buitenlanders misleidende verbodsbord.
 • 1 juni 2013 - Inspraakreactie n.a.v. de MobiliteitsAanpak Amsterdam waarop we al eerder (zie 17 april j.l.) reageerden met een zienswijze: vooralsnog is onze ervaring dat de voorgestelde aanpak in de praktijk slecht uitpakt voor de fiets…
 • 1 mei 2013 - Brief aan stadsdeel Noord met het verzoek de fietspaden in landelijk Noord beter te onderhouden.

[Elzenhage]

 • 22 april 2013 - We stuurden een zienswijze n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan Elzenhage (in stadsdeel Noord) waarin we erop aandringen fietsroutes en -bruggen over het Noordhollandsch Kanaal en fietsparkeervoorzieningen in het bestemmingsplan op te nemen.
 • 17 april 2013 - We reageerden met een relatief uitgebreide zienswijze op de Mobiliteitsaanpak Nieuw-West waarin we allerhande aanvullingen voorstellen. Zie ook een eerdere zienswijze van 8 januari j.l. en de cconclusies en aanbevelingen nav een onderzoek in het kader van Wijken voor de Fiets.
 • 16 april 2013 - We stuurden een zienswijze n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat waarin we erop aandringen een voet/fietspad tussen Stadionkade en Fred. Roeskestraat en fietsparkeervoorzieningen in het bestemmingsplan op te nemen.
 • 8 april 2013 - We stuurden een zienswijze n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II (in stadsdeel Noord) waarin we erop aandringen fietsbruggen over het Noordhollandsch Kanaal en fietsparkeervoorzieningen in het bestemmingsplan op te nemen.
 • 26 maart 2013 - We reageerden met een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Zuid (1e fase): graag meer ruimte reserveren voor fietsers.[Voorgestelde dwarsprofiel van de Houtmankade]
 • 21 maart 2013 - In een inspraakreactie zijn we kritisch over onderdelen van de plannen voor een nieuwe inrichting van de Houtmankade en de aansluiting bij het Westerpark.
 • 14 maart 2013 - In een zienswijze maken we duidelijk welke kansen de ontwikkeling van Oostpoort Oost biedt voor betere fietsroutes.
 • 7 maart 2013 - We ondertekenden een brief die in het Parool werd afgedrukt en pleit tegen auto's in het Diemerpark.
 • 7 maart 2013 - Inspraak om duidelijk te maken dat de Fietsersbond vindt dat fietsers vanaf moederdag (12 mei) weer gewoon (24/7) onder het Rijkmsmuseum door moeten kunnen fietsen.

[Lage fietsbrug op de voorgrond]

 • 15 februari 2013 - Op wat een fietsbrug was tussen Borneo‐eiland en Sporenburg zijn hekjes geplaatst om fietsers te weren. Wij protesteerden daartegen.

[Op te heffen fietspad in Beethoven]

 • 15 februari 2013 - Zienswijze nav het besluit om in de Zuidas (Beethoven) een fietspad op te heffen om een toren te bouwen. Niet doen, want nergens voor nodig en nergens goed voor, is ons advies. Zie ook onze inspraakreactie.
 • 12 februari 2013 - Zienswijze op de voorstellen van stadsdeel Zuid om de problemen met fietsparkeren op te lossen. Advies: meer ruimte maken i.p.v. fietsparkeren aan banden willen leggen.
 • 22 januari 2013 - Zienswijze op de mobiliteitsaanpak van de gemeente Amsterdam met o.a. het voornemen om binnen het Hoofdnet Fiets te komen tot een Plusnet Fiets. Zie ook de site van de gemeente.

[Vening Meineszlaan: een fietsstrook die fietsers in de baan van de bus brengt?!?]

 • 8 januari 2013 - Zienswijze n.a.v. de nota “Nieuw-West Fietst” waarin stadsdeel Nieuw-West aangeeft wat ze de komende jaren voor de fietsers wil doen. De Fietsersbond doet suggesties voor verbetering.
verzonden-2013.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)