Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


info_raad2014

Info voor raads- en commissieleden

Algemeen

Fietsvoorzieningen en fietsbeleid in Amsterdam

Al ruim 35 jaar (sinds 1978) voert Amsterdam gericht fietsbeleid: beleid om wegen zo in te richten dat het er goed fietsen is en beleid om te zorgen voor goede voorzieningen voor fietsers. Onder dat laatste vallen fietsparkeervoorzieningen, anti-fietsdiefstalmaatregelen, voorlichting en educatie, informatievoorziening voor fietsers enz.

De Fietsersbond strijdt sinds 1975 voor goede fietsvoorzieningen. Sinds 1978 werkt ze daarin nauw samen met de gemeente, met kennis van zaken en de kracht van de rede en door aandacht te vragen voor nieuwe ontwikkelingen.
Dat onze – in de hele wereld geroemde fietsinfra – er niet vanzelf is gekomen, kunt u zien in dit mooie korte filmpje over de geschiedenis van onze ‘fietscultuur’.

Blijf op de hoogte

U kunt op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het fietsen via verschillende media:
- nieuws op onze website
onze maandelijkse email nieuwsbrief ‘Fietsband’
- twitter
- als lid van de Fietsersbond (en ontvang de OEK en de Vogelvrije Fietser)

Een onuitputtelijke bron van kennis is de website van het Fietsberaad: met de mogelijkheid van een gratis abonnement op een papieren of digitale nieuwsbrief.

Verder kunt u
- onze fietsrouteplanner gebruiken
- ons meldpunt van klachten en tips voor alle fietspaden en -routes checken
- onze fietskaarten van Amsterdam en de regio gebruiken
- ons uw vragen en ideeën mailen: amsterdam@fietsersbond.nl
- putten uit ons to do-lijstje voor raadsfracties
- ons jaarverslag van 2013 lezen

Belangrijke onderwerpen

De Fietsersbond in Amsterdam:

- fungeert via actieve leden als ‘oren en ogen’ van de Amsterdamse fietser
- heeft door jarenlange praktijkervaring veel kennis over ‘het fietsen’ en ‘de fietser’ en fungeert als vraagbaak voor haar leden, raadsleden en ambtenaren
- is spreekbuis van de Amsterdamse fietser
- vertegenwoordigt de fietser in de Amsterdamse verkeerscommissies waar ambtenaren, politie en belanghebbenden als GVB, gehandicaptenorganisaties en fietsersbond het bestuur over alle infra-plannen adviseren
- adviseert de gemeente ook ongevraagd over alles wat het fietsen aangaat. Vaak is dat ambtelijk, als nodig via de politiek. We adviseren graag leden van de raad en de bestuurscommissies.

info_raad2014.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)