Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:21_december_2011_over_10_jaar_25_minder_ongelukken

"Over 10 jaar 25% minder ongelukken"

In het Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid 2012-2015 van Amsterdam staan de maatregelen die deze ambitie moeten waarmaken. Of dat ook gaat lukken?

Het college van B&W heeft een meerjarenplan vastgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarin staat dat “het aantal ernstige slachtoffers van verkeersongevallen de afgelopen jaren is gestegen van 785 in 2006 naar 950 in 2009. Dit jaar vielen er al 22 doden in het verkeer. Maar liefst 56% van de ernstig gewonden was fietser, terwijl fietsers voor 23% van alle verplaatsingen in de stad zorgen.”

Voorlichting, bewustwording en handhaving
Om een eind te maken aan deze trend gaat “de gemeente door met het veiliger maken van het wegennet. Daarnaast zet het college in op maatregelen om Amsterdammers bewust te maken van gevaarlijke situaties en hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Dat is nodig, want na jaren van daling neemt het aantal ongevallen toe. Menselijk gedrag is de oorzaak van bijna alle ongelukken in de stad. Er zal dan ook meer worden ingezet op verkeerseducatie, voorlichting en handhaving.”

Jongen snorscooterberijders en 55+ fietsers
De twee voornaamste groepen verkeersslachtoffers zijn jonge scooterrijders en oudere fietsers. Om daar iets aan te doen wordt vooral ingezet op “voorlichting en handhaving op snelheidsovertredingen”, het weren van “bromfietsers van fietspaden” (?) en het weren van snorfietsen “uit parken en van vrijliggende fietspaden binnen 30km-zones”.

Gaat het lukken?
Gezien het feit dat in de tweewielerbranch snorfietsen de enige groeimarkt zijn, is het zeer de vraag of B&W met de voorgestelde maatregelen haar ambitie bereikt. Volgens de Fietsersbond zouden snorfietsen om te beginnen in het gehele gebied binnen de A10 van fietspaden geweerd moeten worden, en niet alleen van de enkele fietspaden in 30 km gebieden. En niet alleen snorfietsen, maar alle door motorkracht aangedreven twee- of driewielers die harder kunnen dan 25 km/u, dus ook verkeerd afgestelde of opgevoerde elektrische fietsen (de meeste).
En of het weren van bromfietsen van de fietspaden (dat mag in Amsterdam alleen op enkele plaatsen) zoden aan de dijk van de verkeersveiligheid zet, is maar zeer de vraag.
De gemeenteraad moet nog instemmen met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid.


Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/21_december_2011_over_10_jaar_25_minder_ongelukken.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)