Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:27_april_2012_stadsdeel_zuid_kiest_tegen_de_fietser

Stadsdeel Zuid kiest tegen de fietser

[In het definitieve ontwerp voor de onderdoorgang is een fietspad voorzien.]Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op 27 april een voorkeur uitgesproken voor een definitief voetgangersgebied in de passage. Dit “op voorwaarde dat een volwaardig alternatieve fietsroute wordt geboden om het Rijksmuseum heen.”

Zelf zegt het stadsdeel dat ze “kiest voor een duurzaam veilige oplossing.” Ze baseert haar beslissing op een analyse van DTV consultants dat tot de conclusie komt dat de afsluiting van de passage voor fietsers zo'n 5% verkeersveiliger is.

Vreemd genoeg bevindt de onveiligheid die in de analyse de doorslag geeft zich op de Museumbrug en in de Paulus Potterstraat, d.w.z. buiten de onderdoorgang. Ook wordt er in het rapport aan voorbij gegaan dat het bestuur met het afsluiten van de onderdoorgang tenminste 4 potentiële blackspots creëert (terwijl het stadsdeel zegt black spots te bestrijden). Een derde eigenaardigheid van het rapport is dat het zegt geen kwantitatieve analyse te kunnen geven, maar dat vervolgens wel doet…

De Fietsersbond heeft nog geen gelegenheid gehad het rapport van DTV grondig te bestuderen, en wacht daarom met een nadere reactie. Vooralsnog is het standpunt dat dit besluit van het bestuur van stadsdeel Zuid een historische blunder is, vooral als men meent dat dit een “duurzaam veilige” oplossing is.

Zie voor meer informatie over ons standpunt hier.

Zie ook

  • Het Parool van 27 april en 28 april
  • AT5 dat meldt “Een woordvoerder van het college laat weten dat het besluit van stadsdeel Zuid niks zegt over de uiteindelijke beslissing over de tunnel.”
  • persbericht van VVD, D66 en PvdA die menen dat dit de “ideale oplossing” is.
  • bericht van VVD Zuid dat meent dat door het weren van fietsers “de verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert”.
  • Wethouder Kreuger op radio Amsterdam FM (2 mei): “Aangezien het centrale stadsbestuur hiermee moet instemmen, zal het nog een jaar duren voordat een definitief besluit kan worden genomen.”
  • Comité Red de Onderdoorgang “heeft nu zijn hoop gevestigd op het verstand van het bestuur van de centrale stad dat uiteindelijk over het lot van de onderdoorgang moet beslissen.”
Terug naar de voorpagina


sharethis

nieuws/27_april_2012_stadsdeel_zuid_kiest_tegen_de_fietser.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)