Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nieuws:amsterdam_2025

Amsterdam, een prachtige stad, waar je overal snel kunt komen. Op de fiets tenminste en dat moeten we zo houden. Dat kan zelfs nog veel beter. Als we dat willen, kunnen we Amsterdam weer dé fietsstad van de wereld maken. Want die positie is Amsterdam verloren. Auto’s en het autoverkeer nemen 48% van de ruimte in beslag, terwijl het aantal fietsbewegingen jaarlijks toeneemt. De Amsterdammer heeft al voor de fiets gekozen.

We zien steeds meer vormen van verkeer op de fiets, op eigen kracht of motor aangedreven. Elektrische fietsen, transportfietsen van bezorgdiensten en kindervervoer. Op den duur kunnen al deze vormen van fietsen, samen met lopen en openbaar vervoer, de auto in de stad voor een groot deel vervangen. Dat leidt tot een leefbare en gezonde stad. Op dit moment is de fietser echter de klos, omdat al deze nieuwe vervoersmiddelen over het fietspad gaan en er weinig ruimte voor fietsen overblijft. Om de fiets het transportmiddel voor de stad van de toekomst te maken, moet er meer gebeuren.

De Fietsersbond wil een stad voor mensen, niet voor voertuigen. Een stad waar iedereen prettig en veilig kan verblijven en bewegen. Dat is een stad voor fietsers en voetgangers met beperkt gemotoriseerd verkeer, waar goed openbaar vervoer (OV) een voorwaarde is. Een stad waar ruimte wordt teruggegeven aan fietsers, voetgangers en aan wie er wil verblijven. Immers, in een compacte stad is vervoer per fiets en te voet, ondersteund door goed OV, de beste garantie voor een gezonde, veilige en bereikbare leefomgeving.

In de ideale stad kan iedereen snel en ontspannen fietsen. Dat betekent een afgerond plus- en hoofdnet fiets inclusief gerealiseerde ontbrekende schakels en overal brede vlakke fietspaden met voorrang bij kruisingen en stoplichten. Dat betekent ook overal je fiets veilig en dichtbij de bestemming kunnen parkeren, bv. in parkeergarages die nu alleen voor de auto bestemd zijn. En tenslotte betekent dat overal veilig en gezond kunnen fietsen. Dus gemotoriseerde voertuigen die harder kunnen dan 25 km/u van het fietspad af en alle wegen 30 km. De overgang naar elektrisch rijden en het verbannen van oude brommers en auto’s uit de stad maakt Amsterdam op termijn tot een gezonde stad om te fietsen en wandelen.

Voor een stad voor fietser en voetganger is ruimte nodig, ruimte die nu vooral door de auto wordt bezet. Die ruimte kunnen we op meerdere manieren creёren. Dat vereist wel een omslag in denken.

Een belangrijk element is een samenhangend stedelijk knip-programma om de autocirculatie te regelen. Zo’n programma gaat meer ruimte bieden aan fietsers, voetgangers en OV. Doorgaand autoverkeer wordt geweerd. Dit zal leiden tot een afname van het autoverkeer, dus tot meer ruimte. Knips moeten er namelijk voor zorgen dat je veel sneller van A naar B kunt met de fiets of het openbaar vervoer.

Een tweede element om ruimte te winnen is autoparkeerplaatsen op straat opheffen. Dat kan door de deelauto sterker te stimuleren en de prijs van parkeervergunningen te verhogen. Autobezitters kunnen parkeren aan de randen van de stad of bij de A10. Ons streven is om daarmee de komende vijf jaar 10% van alle autoparkeerplekken bovengronds om te zetten in ruimte voor fietsers, voetgangers en groen.

Met een goed stedelijk knipprogramma kunnen veel meer straten tot eenrichtingsverkeer worden omgetoverd, waardoor er meer ruimte vrij komt voor brede trottoirs en fietspaden. Met het opheffen van parkeerplekken kunnen daar ook nog eens meer fietsenrekken en terrassen bij. Een winkelstraat als de Van Wou, een echte stadsstraat, kan daar enorm van opknappen. Ook kunnen autowegen omgezet worden in fietsstraten, omdat ze voor autoverkeer nog maar heel beperkte functie hebben.

Amsterdam weer maken tot dé fietsstad van de wereld. Dat is onze ambitie. Het kan en hoeft niet zoveel extra te kosten. Het vereist wel lef en een omslag in denken. We hopen in u een medestander te vinden.

Lees de volledige visie hier. En bekijk onze flyer met vergelijking van verkiezingsprogrammas van de politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hier.

nieuws/amsterdam_2025.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)