Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wie_zijn_wij

Wie zijn wij?

Afdeling
De Amsterdamse Fietsersbond is een afdeling van de Fietsersbond, een vereniging die vooral landelijk opkomt voor de belangen van fietsers. De Amsterdamse Fietsersbond doet dat in Amsterdam en omgeving.
Twee keer per jaar, in januari en in juni, houden wij onze Algemene Ledenvergadering, de ALV, die voorafgaat aan de Landelijke Ledenvergadering, ieder jaar in Utrecht. Leden kunnen zich bij ons opgeven als zij onze ALV willen bijwonen. Iedereen is welkom en mag meepraten, maar er is wel een strakke agenda.

Lees hier de verslagen van de laatste vergaderingen.

Archief
De Afdeling Amsterdam heeft in 2016 haar 40-jarig archief overgedragen aan het Stadsarchief. De geschiedenis van de strijd voor een fietsbaarder stad is daar in goede handen. Lees hier meer over het archief.

Missie en doelen
Als we het hebben over de belangen van fietsers dan bedoelen we:


We proberen al die belangen van fietsers op verschillende manieren te behartigen. We doen dat onder andere via ambtelijk overleg en door beïnvloeding van de politiek. Maar ook, als het moet, door actie te voeren op straat. Onze inzet is in alle gevallen dat wat wij willen moet zijn terug te vinden op straat.

Amsterdam
Amsterdam staat internationaal bekend als fietsstad en daar zijn we trots op. Toch - zo leert de ervaring - zijn de belangen van fietsers er niet automatisch veilig gesteld. Het blijft noodzakelijk dat we het beleid van de gemeente en de stadsdelen kritisch volgen en de fiets hoog op de politieke agenda krijgen (of houden).

In veel stadsdelen zijn onze wijkcontactpersonen actief, die specifiek het beleid van hun stadsdeel in de gaten houden. Vaak zijn zij lid van de Knelpuntengroep. In die verkeerstechnische werkgroep zitten (ervarings-)deskundigen die niet alleen knelpunten signaleren maar ook de plannen van gemeente en stadsdelen in een vroeg stadium op veiligheid en fietsvriendelijkheid beoordelen. Heel wat plannen zijn er door toedoen van deze groep beter op geworden (en ook wel eens van tafel verdwenen).

[Fietsverlichtingsactie bij de ponten ]

Zie voor actuele informatie over onze activiteiten en plannen ons meerjarenplan en jaarverslag.

Nog beter op de hoogte blijven? Neem een abonnement op onze nieuwsbrief.

wie_zijn_wij.txt · Laatst gewijzigd: 2019/10/27 08:45 (Externe bewerking)